Karpatský euroregión hľadá novú podobu zastrešenia

O najefektívnejších formách spolupráce v rámci združenia Karpatského euroregiónu (KER) bude vo štvrtok a piatok rokovať v poľskom Rešówe prednosta Krajského úradu v Prešove Jozef Polačko. Na stretnutí s maršálkom Podkarpatského vojvodstva Jackom Deptulombudú diskutovať aj o pripravovaných zmenách v zastrešení piatich regiónov Poľska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.

Polačko nedávno získal post predsedu rady, keď slovenská strana prevzala rolu predsedníctva KER. Pre agentúru SITA povedal, že spolupráca združenia má svoje trvalé opodstatnenie. "Hoci časť štátov sa stala súčasťou euroatlantických štruktúr, Rumunsko je iba v NATO a Ukrajina je mimo obidvoch spoločenstiev, nič to nemení na skutočnosti, že sme najbližšími susedmi, obývame územie pod Karpatami a potrebujeme sa čo najlepšie poznať."

Rokovania s poľským partnerom budú aj o prípravách na decembrové valné zhromaždenie Rady KER, ktoré by malo pripraviť podmienky na vznik federácie národných združení. Túto zmenu si podľa Polačka vynucuje ambícia efektívne sa zapojiť do finančného plánovacieho obdobia Európskej únie 2007 - 2013. Terajšia podoba KER, ktorý nie je subjektom európskeho práva, to neumožňuje. Národné strany majú do 15. augusta predložiť návrhy novej podoby KER alebo sa písomne vyjadriť, že s navrhovanou formou federatívnej inštitúcie súhlasia. Definitívnu podobu združenia schvália delegáti na decembrovom zasadnutí v Bardejove. Slovenská strana získala predsedníctvo v euroregióne počas jeho 11-ročnej existencie po prvýkrát. Stalo sa tak na jar tohto roku.

SME

obsah | svět - svet