Jaroslav Kantůrek o Českém centru ve Stockholmu

Jaroslav Kantůrek převzal České centrum ve Stockholmu po předchozím řediteli Zdeňku Lyčkovi v roce 2002. V Českých centrech však působí od roku 1997, nejprve v pražské centrále a později jako ředitel Českého centra v Haagu.

České centrum ve Stockholmu bylo založeno v roce 1997. Jeho hlavním posláním je propagace České republiky ve Švédsku, veřejná diplomacie a dialog s veřejností a médii. České centrum poskytuje široké veřejnosti informace z oblasti kultury, školství, vnějších ekonomických vztahů a cestovního ruchu. České centrum má k dispozici polyfunkční výstavní sál pro 50 osob a informační kancelář pro veřejnost s knihovnou a videotékou. České centrum realizuje společné putovní projekty Českých center, spolupracuje s významnými kulturními institucemi ve Švédsku a podporuje výměnné projekty.

České centrum pořádá výstavy, promítání filmů, koncerty, besedy a přednášky, spolupracuje s krajanskými spolky, bohemisty, kulturními instituty dalších zemí a řadou švédských institucí. České centrum publikuje vlastní programový čtvrtletník, který informuje o programech centra a dalších kulturních akcích ve Švédsku. Podrobné informace o programech a službách jsou zveřejňovány na http://www.czechcentres.cz/stockholm. Také o nich informují Severské listy na svých internetových stránkách http://www.severskelisty.cz/cc.

Jak Švédové vnímají českou kulturu?

Pro moji práci je velmi příjemné, že Švédové přijímají naši historii a kulturu s velkým respektem. V obecném povědomí o Česku se omezují na pojmy hokej, pivo, Praha nebo auto Škoda. Z novodobé historie znají Švédové především rok 1968 a Václava Havla jako symbol změn po roce 1989. Existuje i povědomí o českých skladatelích vážné hudby (Janáček, Dvořák, Smetana). Nové možnosti pro naši práci vidím především v oblasti prezentace moderního a současného umění.

Pořádáte také akce mimo Stockholm a kde jste nejdále představil českou kulturu?

České centrum pořádá kulturní akce po celém Švédsku nebo alespoň spolupracuje s místními pořadateli. Letos v létě byl například 37. ročník hudebního festivalu v Junsele (na hranicích Laponska) věnován české hudbě a výtvarnému umění. Nejdále od naší vlasti se asi konaly akce v Kiruně (nejsevernější švédské město za polárním kruhem) - české filmy se pravidelně účastní Arktického filmového festivalu, proběhl i výměnný projekt sedmi českých a švédských výtvarníků v důlních prostorách Kiruny a Ostravy.

Jaké zajímavé české osobnosti jste v poslední době ve Švédsku představil?

U příležitosti konání Měsíce české kultury v Královské knihovně ve Stockholmu zde přednášel předseda Senátu ČR Petr Pithart, besedoval ve Švédsku nejvíce překládaný spisovatel Ivan Klíma a představili se mladí čeští básníci Petr Borkovec a Petr Halmay. Vernisáží výstav v Českém centru se osobně zúčastnili Vladimír Suchánek, Ivan Bukovský, Lubomír Pešek, Jaroslava Těšínská aj. Velký ohlas měla prezentace společností Člověk v tísni a K2001 (Český a slovenský exil 20. stol.). Pořádali jsme koncerty vážné hudby s vynikajícími mladými umělci (Martin Kasík, Jitka Hosprová, Adam Skoumal, Ensemble Martinů aj.), vystoupení Hany Hegerové a Emila Viklického a připravujeme recitál Marty Kubišové k 15. výročí sametové revoluce.

Česká centra mají vytvářet také dlouhodobou "reklamu" naší země v zahraničí. Můžete uvést nějaký příklad?

Ve spolupráci s kulturními instituty dalších zemí se nám daří úspěšně realizovat společné akce (Den Evropy 9. květen, Evropský den jazyků 26. září, European Jazz Nights), které prezentují jednotlivé země v evropském kontextu v různých oblastech. Ve Švédsku nemá státní agentura CzechTourism vlastní zastoupení, a proto se zájemci o turistické informace často obracejí na České centrum. Na podzim letošního roku se připravuje ve spolupráci s námi ve Stockholmu poprvé turistický workshop CzechTourism. V této oblasti mohu využít i vlastní zkušenosti z mnohaletého působení v cestovním ruchu.

NEWSLETTER ČESKÁ CENTRA

obsah | svět - svet