Slováci v Argentíne smútia!

Nedávno nás opustili dve významné osobnosti: Július (Duco) Hora dňa 8.10.2001 a Mária Parovská-Maguthová dňa 19.10.2001.

Mária Parovská sa narodila vo Viedni 2. februára 1907. Jej otec Pavol pracoval na poštovom úrade vo Viedni. Keď mala Mária 14 rokov, preložili jej otca späť na Slovensko, do Košíc na poštový úrad. Tam študovala slovenčinu a skončila ako učiteľka a začala vyúčovať v Michalovciach, kde na jednej schôdzi spoznala Štefana Magutha za ktorého sa za pár mesiacov vydala. Začali ako učitelia - ľudovej školy v Zázrivej na Orave. Pod sebou mali 12 učiteľov. Pôsobili tam 17 rokov, Maguth ako rektor a Mária ako učiteľka. Po roku 1945 emigrovali, najprv do Rakúska a v roku 1948 do Argentíny, kde už došla rodina s troma deťmi: Sonja, Štefan a Gabriel.

Po 6 rokoch v Hlavnom meste sa rodina presťahovala do Villy Gesell pri Atlantickom oceáne, kde si prenajali a neskoršie postavili hotel Merimar a začal boj o dennú existenciu. Teta Mária, ako ju volali priatelia, venovala celý svoj voľný čas písaniu článkov do všelijakých slovenských časopisov a novín v zahraniči i doma na Slovensku. Do posledných mesiacov bola aktývna v písaní na všetky strany. Dožila sa 94 rokov, starala sa o ňu rodina, hlavne nevesta Anna Cinciková. Pochovaná bola dvadciatého októbra.

Július Hora sa narodil v Leviciach 29. júla 1932. Po vojne, celá rodina emigrovala. Najprv do Kirchbergu v Rakúsku a potom, v 1949, do Argentíny. Tu začal pracovať v obchode Teta, kde skončil v roku 1994 ako riaditeľ najväčšej pobočky. Keď skončil aktívnu prácu a bol v dôchodku, venoval všetku svoju energiu a čas Slovenskému Kulturnému Spolku v Buenos Aires, kde bol zvolený ako generálny tajomník v roku 1996 a predseda vo valnom zhromaždeni v auguste tohoto roku. Aj sa presťahoval, aby býval blízko Spolku, a celé dni, niekedy aj noci, pracoval v sekretariáte. Mal tri dcéry: Valéria, Veronika a Soledad. Pochovaný bol deviatého októbra. Nech je im Argentínska zem ľahká!

(Autor je honorárnym konzulom SR v Argentíne)

Dr. EDUARDO E. KABAT

obsah | svět - svet