Česká účast v Iráku v roce 2004

Po ukončení činnosti 7. polní nemocnice AČR na sklonku roku 2003, zůstává ČR v Iráku aktivně přítomna i nadále. Se souhlasem Parlamentu ČR (usnesení PS PČR č.855) vláda rozhodla o vyslání až 150 policistů, kteří by měli v Iráku působit v roce 2004. Vedle vojenské přítomnosti působí v Iráku v rámci Dočasné koaliční správy - CPA (Coalition Provisional Athority) nadále čeští experti a v brzké době se do programu výcviku irácké policie zapojí také čeští policejní instruktoři.

Armáda České republiky

V současnosti zahrnuje kontingent AČR v Iráku 92 příslušníků Vojenské policie, kteří působí v rámci britské Mnohonárodní divize Jihovýchod. Zajišťují doprovodnou, ochrannou a strážní činnost. Využití kontingentu je omezeno na provincie Basra a Majsan. Příslušníci Vojenské policie budou v rámci svého nasazení plnit úkoly k zajištění bezpečnosti rozmístěných sil a mezinárodních humanitárních organizací.

borníci u Dočasné koaliční správy CPA

V současné době působí v rámci Dočasné koaliční správy (CPA) 12 českých expertů. Většina působí v Bagdádu, dva z nich v Basře a jeden v Jordánsku. Mezi oblasti jejich působení patří: zavlažování a vodní zdroje, energetika, lidská práva, rozvodné sítě, ropná zařízení etc.

Útvar rychlého nasazení Policie ČR

V Iráku působí nadále oddíl Útvaru rychlého nasazení, v počtu 18 osob, který zajišťuje ochranu pracovníku Velvyslanectví České republiky v Bagdádu a také českých odborníků, kteří pracují v rámci Dočasné koaliční správy (CPA).

Policejní instruktoři

CPA navrhla a řídí Projekt výcviku iráckých policistů, který z bezpečnostních důvodů probíhá v Jordánsku. Celkem 400 instruktorů má za úkol vycvičit cca 35 tisíc iráckých policistů. Výcvik byl zahájen 25.11.2003 a potrvá do 31.12.2005.

Ministerstvo vnitra ČR vysílá v souladu s usnesením vády (č.1276) ze dne 17.12.2003 do Projektu výcviku iráckých policistů skupinu českých policejních instruktorů. Hlavním směrem zapojení českých instruktorů bude předávání zkušeností z transformace policie na efektivní instituci právního státu. Instruktoři by měli být rozděleni na dvě skupiny po 10 osobách, které se budou střídat v šestiměsíčním intervalu. První skupina odcestuje do Jordánska 28.1.2004.

MZV ČR

obsah | svět - svet