Poliaci a Slováci sa spoznávajú aj cez hviezdy

Ľudia sa dokážu spoznávať aj cez vesmír. Dôkazom toho bol medzinárodný slovensko-poľský projekt Spoznajme sa cez hviezdy, ktorý sa od utorka do konca tohto týždňa konal v poľskom Sanoku a jeho koordinátorom bola Vihorlatská hvezdáreň v Humennom.

Tá dokázala prostredníctvom odborných pozorovacích programov prepojiť Prešovský a Žilinský kraj na Slovensku a Podkarpatské a Sliezske vojvodstvo v Poľsku. Na Astrostráži v rámci Dní astronómie 2004 v Sanoku sa počas piatich dní vystriedalo 37 odborníkov zo šiestich slovenských miest a piatich poľských astronomických stredísk. Priamo na centrálnom námestí sa uskutočnili verejné pozorovania zaujímavých hviezdnych objektov jesennej oblohy, ktoré podľa účastníkov splnili svoj hlavný zámer, priblížiť astronómiu obyčajným ľuďom a spopularizovať tento vedný odbor.

V poradí 4. ročník Astronomických dní v Sanoku bol zameraný aj na propagáciu slovenských astronomických zariadení v Poľsku. Astronomické občianske združenia a zariadenia z oboch susediacich krajín tam prezentovali svoju činnosť formou videoprojekcie.

V budove Strednej školy čís. 2 bolo zriadené informačné centrum Astronomických dní, kde odborní pracovníci z Vihorlatskej hvezdárne v Humennom a z Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste populárnou formou informovali o najnovších poznatkoch z astronómie a príbuzných prírodných vied. Na školskom ihrisku boli nainštalované slovenské prenosné teleskopy určené na pozorovanie Slnka cez deň a hviezdnych objektov večer. Ako informoval riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne a koordinátor projektu Igor Kudzej, spolupráca so strednou školou v Sanoku sa oficiálne začala podpisom zmluvy v máji 2000. Na Slovensku máme jedinečnú sieť hvezdární. Poľský Sanok takéto zariadenie nemá, preto im chceme priblížiť astronómiu, aby sa ju naučili poznávať, povedal. Ako ďalej Kudzej dodal, projekt je pre nich hybnou silou pre ďalšie pokračovanie spolupráce. Realizácia projektu vyšla na 37 000 eur, z toho sumou 33 000 eur prispelo európske spoločenstvo.

SME

obsah | svět - svet