Pěší mohou do Rakouska bez kontrol

Hranice mohou na nových, nestřežených přechodech překračovat občané EU a zemí, jejichž občané nepotřebují do Rakouska ani Česka vstupní víza.

Jako v časech Rakouska-Uherska, kdy byli Češi a Rakušané občany jednoho státu, se mohou od neděle cítit obyvatelé jižních Čech.

Po dlouholetých diplomatických jednáních totiž propojilo v neděli jižní Čechy a Rakousko celkem čtrnáct nových turistických stezek, které mohou lidé z obou států využívat i bez hraniční kontroly.

Na hranicích nebude stálá služba pohraniční policie, policisté budou turisty kontrolovat pouze namátkově. Každý, kdo se rozhodne překročit hranici po turistické stezce, proto musí mít u sebe platný cestovní doklad.

Dohoda vznikala dlouhé roky

"Je to samozřejmě velký pokrok v přeshraniční spolupráci, který pomůže turistickému ruchu v obou zemích," řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník. Kraj podle něj usiloval o to, aby turistické stezky propojily obě země už před dvěma roky, tedy okamžitě po vstupu Česka do Evropské unie.

S Německem totiž podobná dohoda o tomto typu stezek platí už několik let. "Já vlastně ani nevím, proč to v případě Rakouska trvalo tak dlouho. Z naší strany jsme už dávno zajistili neskutečné množství nejrůznějších razítek, ať už se jednalo o ochranu přírody, nebo vyjádření obcí, a přesto jsme museli na otevření stezek čekat až do roku 2006," uvedl hejtman Jan Zahradník.

Nedělní otevření čtrnácti turistických stezek mezi jižními Čechami a Horními a Dolními Rakousy nakonec umožnila mezistátní dohoda mezi Českem a Rakouskem uzavřená loni v září.

Na základě této mezistátní dohody budou moci pěší turisté, cyklisté a lyžaři překračovat hranici na devíti nových místech, v pěti případech vedou stezky přes dřívější hraniční přechody. Z těchto přechodů však zmizí stálá hraniční kontrola.

Zcela nově bude hranice prostupná v místech Plechý - Plöckenstein, Pestřice - Sonnenwald, Český Heršlák - Deutsch Hörschlag, Cetviny -Mairspindt, Šejby - Harbach, Rapšach/Spáleniště - Brand, Smrčná -Haugschlag, Košťálkov - Kleintaxen a Hluboká - Schaditz.

"Dalších pět turistických stezek se připravuje," uvedl Zahradník. I když nové možnosti pro překročení hranic do Rakouska znamenají velkou výhodu zejména pro turisty a obyvatele příhraničí, stále si řada jihočeských obcí stěžuje, že je počet přechodů nedostatečný. "My se například už roky marně snažíme, aby se celoročně otevřel přechod v Pohoří na Šumavě," řekla starostka Pohorské Vsi na Novohradsku Dagmar Štrbačková.

Nově otevřené turistické stezky většinou kopírují jen staré cesty, kterými si lidé zkracovali cestu přes hranice od nepaměti. Pro rakouské turisty tak budou mnohem přístupnější i staré opuštěné vesnice, které byly po válce vysídleny a zařazeny do nepřístupného pohraničního pásma.

Příkladem takového opuštěného sídla jsou třeba Cetviny. Po některých turistických stezkách mohou jezdit i jezdci na koních. "Stezky jsou určeny občanům Evropské unie a také třetích států, jejichž občané nepodléhají vízové povinnosti ani v Rakousku, ani v Česku," uvedla mluvčí cizinecké policie v Jihočeském kraji Anna Stloukalová.

MAREK KERLES, LIDOVÉ NOVINY

obsah | svět - svet