Hospodářská soutěž už nestojí ČR v cestě do EU

Už jen čtyři kapitoly ostávají otevřené v rámci přístupových rozhovorů České republiky s Evropskou unií. Dnes se v Bruselu podařilo uzavřít kapitolu "hospodářská soutěž". Až do úterý tomu bránilo Nizozemsko, které mělo jako poslední země EU výhrady proti povolení státní pomoci českým hutním.

Český vyjednávač, státní tajemník Pavel Telička, souhlasil s tvrdými podmínkami, za kterých EU veřejnou podporu hutím připustila. Zahrnují zejména program restrukturalizace tohoto sektoru, který počítá s omezením výroby a s dosažením produktivity práce běžné v EU. Státní pomoc Vítkovickým železárnám, Nové Huti a Válcovnám Frýdek-Místek může při splnění těchto hledisek pokračovat, nejdéle však do roku 2006.

Telička také souhlasil se závazkem, že ČR záhy předá Evropské komisi úplný a přesný seznam veškeré státní pomoci poskytnuté bankovnímu sektoru doplněný vyjádřením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. "Nemáme zájem cokoli nedodávat nebo skrývat," uvedl. Doufá, že tato pomoc bude uznána jako slučitelná s evropskými pravidly a bude moci v ojedinělých případech pokračovat po vstupu do unie. Český vyjednávač se podle vlastních slov ohradil proti požadavku obsaženému ve společné pozici unie, aby ČR odstranila do 1. ledna 2004 bariéry v obchodu s uhlím; usoudil, že v okamžiku příchodu na jednotný vnitřní trh nejsou žádná omezení obchodu myslitelná, a požadoval, aby EU podobnou podmínku uplatnila také vůči dalším kandidátským zemím. "Trváme na naprosto rovných podmínkách pro náš uhelný průmysl."

O uzavření hospodářské soutěže jednají s EU ještě Polsko a Maďarsko. První zmíněná země má silný uhelný průmysl, který se tradičně snaží chránit dotacemi. Druhá se nemůže s "patnáctkou" dohodnout na osudu investičních pobídek poskytnutých osmi desítkám maďarských podniků. Telička požádal, aby EU vzala v úvahu, že Česká republika plně sladila své investiční pobídky s unijními předpisy od konce 90. let, což mohlo vést k tomu, že "některé investice mohly skončit v některých jiných zemích, které se tak nezachovaly". Praha podle něj "nechce zasahovat do jiných jednání", jde jí však o to, aby si EU byla těchto skutečností vědoma. "Nejde nám o nic než o férovou soutěž."

Jednání o kapitole "hospodářská soutěž" se vleklo kvůli restrukturalizaci hutnictví; po mnoha letech naléhání byla ČR letos konečně nucena řešit problémy tohoto sektoru a veřejných podpor, které dostává. V poslední fázi zkomplikovalo rozhovory zjištění, že není zcela průzračná státní pomoc poskytnutá bankám, obvykle v rámci privatizace. Naopak se stavem a aplikací antimonopolního zákonodárství, které je vedle státní pomoci druhým pilířem politiky ochrany hospodářské soutěže v jednotném trhu EU, byla unie vždycky spokojena. ČR uzavřela dneškem 26. ze 30 kapitol, do kterých je pro potřeby jednání rozdělena legislativa unie. Telička předpověděl, že během nejbližších týdnů by se měla podařit dohoda o kapitole "doprava", kde Praha zatím odmítá podmínky nabízené unií, obdobně jako v kapitole "instituce". Pohyb v kapitolách "zemědělství" a "rozpočtová politika" závisí na výsledku mimořádného summitu EU, který začíná dnes večer v Bruselu; "patnáctka" se zatím nedohodla na společných stanoviscích.

LIDOVÉ NOVINY

obsah | svět - svet