Česká disidentka nemeckou senátorkou kultúry

Senátorkou kultúry - čo presne znamená ministerkou krajinskej vlády - bude v nemeckom Hamburgu bývalá česká disidentka Dana Horáková.

V roku 1979, po tom, ako podpísala Chartu 77, musela Dana Horáková, ktorá študovala v Prahe filozofiu u profesora Milana Machovca, so svojím manželom, známym filmovým režisérom (patriacim k popredným predstaviteľom takzvanej novej českej filmovej vlny) Pavlom Juráčkom opustiť Československo. V Nemecku pracovala ako novinárka najskôr v Mníchove, potom v Hamburgu, kde sa stala vedúcou kultúrnej rubriky bulvárneho denníka Bild-Zeitung. Odtiaľ prešla na funkciu zástupkyne šéfredaktora známeho nedeľníka Welt am Sonntag.

Ako novinárka sa Dana Horáková zaslúžila, čo odznelo aj pri jej preberaní kultúrnej ceny v roku 1996, aby sa kultúra a kultúrna problematika stala blízkou širokým ľudovým vrstvám. Hamburský vrchný starosta Ole von Beust uviedol pri predstavení Horákovej, ktorá nie je členkou žiadnej politickej strany, že sa o miesto senátora pre kultúru uchádzalo alebo bolo navrhnutých asi štyristo osôb. Výberová komisia zúžila výber postupne na 25, neskôr na osem uchádzačov. Rozhodnutie padlo na Danu Horákovú i preto, že sa o miesto senátora pre kultúru neuchádzala. Oficiálne ju do funkcie zvolil hamburský parlament 6. februára.

Po svojej nominácii uviedla Dana Horáková, že považuje za hlavné poslanie vytvárať v Hamburgu pre kultúru také podmienky, aby boli uspokojené najširšie vrstvy obyvateľov. Napriek nedostatku finančných prostriedkov je možné, aby sa Hamburg stal významným strediskom kultúry v Nemecku. Nová senátorka kultúry očakáva, že v Hamburgu budú v budúcnosti usporiadané kultúrne podujatia nielen celonemeckého, ale aj celoeurópskeho významu.

RUDOLF STRÖBINGER, SME

obsah | svět - svet