První prezentace Jihomoravského kraje v Miláně

První prezentace JMK v Itálii se uskutečnila v Miláně v sídle Banca Intesa a pod patronací a ve spolupráci Generálního konzulátu ČR v Miláně. Prezentaci zahájil generální konzul p. Molata, který ve svém příspěvku zdůraznil především důležitost vztahů ČR s EU, budoucího členství ČR v EU a meziregionální spolupráce. Budoucí členství v EU charakterizoval jako pro ČR významný krok, který v žádném případě nebude znamenat ztrátu suverenity, ale naopak možnosti podílet se na společném rozhodování. Dále GK charakterizoval možnosti spolupráce s ČR v oblastech obchodu a investic a připomněl některé aspekty, které by mohly přispět k intenzivnější spolupráci v obchodně-ekonomické rovině: nedávný vznik italsko-české obchodní komory a zesílená přítomnost italských bank v ČR.

Následovala prezentace radního JMK p. Kašíka, který uvedl některé významné kroky ve vývoji vzájemných vztahů Lombardie a JMK. Uvedl také konkrétní příklady spolupráce navázané JMK se zahraničními regiony a provinciemi. Mezi impulsy pro vzájemné vztahy zařadil také vznik pracovní skupiny. Jako silnou stránku kraje uvedl vysoký počet vysokoškolských studentů v regionu, Brno, jako druhé největší město v ČR, dlouhé hranice se dvěma státy (Rakousko a Slovensko), atd.. Smyslem by mělo být nejen uzavírat dohody, ale především aktivně pracovat na jejich naplnění. Hlavním obsahem vzájemných vztahů je, dle radního Kašíka, neformální složka spolupráce. Dále představil jednotlivé členy delegace JMK.

Region Lombardie představil předseda regionální rady Lombardie p. Fontana, který uvedl, že Lombardie vytváří přibližně 20% HDP Itálie a 3% evropského HDP. Hlavním motorem tohoto úspěchu jsou malé a střední podniky. Známými obory, které proslavily Lombardii, jsou např.: telekomunikace, veletrhy, móda, univerzity, výzkumná centra, design, architektura, nové technologie. Ačkoliv v regionu žije 9 mil. obyvatel (15% italské populace), 18% vysokoškoláků pochází právě z tohoto regionu Itálie. Přibližně 800 tis. lombardských podniků (tzn. 15% italských), 9,7% podíl na italském zemědělství, 58% podíl na službách a 31% na průmyslu - to jsou další charakteristiky tohoto progresivního regionu. Třetina firem, z celkového počtu 300 tis., které podnikají ve službách, jsou firmami lombardskými. 600 tis. firem v Lombardii má méně než 19 zaměstnanců. Průměrný počet zaměstnanců je ovšem 9 na firmu, což je číslo hluboce pod průměrem EU (20-30), SRN (50-60) a USA (250). Region vyváží zboží v hodnotě 62 mld. Euro (přibližně 30%-ní podíl na italském vývozu) a dováží zboží v hodnotě 77 mld. Euro (tzn. 40%-ní podíl). F dále hovořil o systému malých a středních podniků, podpůrných projektech Lombardie, možnostech spolupráce s JMK a v neposlední řadě vyjádřil přání naplnit co nejrychleji dohodu o spolupráci konkrétními projekty a "začít sklízet ovoce" předchozích příprav.

Zástupce ČNB v Brně p. Vašek představil vývoj ČR po roce 1989 a úspěchy, které byly dosaženy od roku 1990 dosud. Uvedl, že došlo ke změně celého systému ekonomiky, který proběhl poměrně hladce a to i přes rozdělení ČSR a vnější rizika. Dále uvedl základní makroekonomické charakteristiky ČR a bankovního systému ČR. Prezentace příležitostí pro obchod a investice v JMK člena zastupitelstva JMK p. Tomka (T) byla velmi detailní a představila kraj po všech stránkách. T uvedl základní charakteristiky kraje jako např. počet obyvatel, srovnání mezi kraji, vybavenost infrastrukturami, základní průmyslové obory, investory v kraji (např. italská investice fy Marzotto do Nové Mosilany) a v neposlední řadě také významné rodáky z JMK.

Banky Banca Intesa a VUB představil ve svém vystoupení p. Brambilla, vedoucí poboček VUB v ČR. Podle celkových aktiv je Banca Intesa 1. bankou v Itálii, 20. bankou v Eurozóně a 28. bankou v Evropě. Banka má celkem 11,5 mil. klientů, z toho 9 mil. v Itálii. VUB je vedoucí bankou na Slovensku v sektoru malých a středních podniků a má celkem 217 poboček pro retail a 25 poboček pro corporate klientelu.

P. Bajer, předseda Brněnské obchodní a hospodářské komory prezentoval projekt Kontakt-Kontrakt 2004, který je organizován ve spolupráci s BVV a také výsledky průzkumu mezi členy komory, který dokládá velký zájem o spolupráci s italskými partnery (v žebříčku zájmu o kontakty byla 1. SR, 2. SRN, 3. Rakousko, 4. Polsko a na 5. místě Itálie). 55% dotázaných firem měla prioritní zájem o navázání nových kontaktů.

MZV ČR

obsah | svět - svet