Havel pro Le Figaro: Co nás může ještě komunismus naučit

Význam morálního přístupu a osobní odpovědnosti v politice zdůrazňuje český exprezident Václav Havel v článku, který v úterý k 15. výročí sametové revoluce otiskl francouzský list Le Figaro. Text nazvaný "Co nás může ještě komunismus naučit" shrnuje Havlovy postřehy z uplynulých let - viděno očima českého politika i prostého pozorovatele světa.

"Nevěřme, že jakýkoli pokus změnit 'etablovaný' řád a 'objektivní' zákony je marný," píše exprezident v deníku a vyzývá k úsilí o to, aby se politika neomezovala na technologii moci, ale měla morální rozměr.

Uvádí, že Češi žijí nyní v demokracii. Mnozí z nich si ale stále myslí, že nejsou pány svého osudu - ztratili naději, že mohou politiku ovlivňovat.

Zároveň někteří politici a experti tvrdí, že komunismus se zhroutil vlastní tíhou v souladu se "zákony dějin", a jsou přesvědčeni o existenci dalších nevyhnutelných jevů, jako je "neviditelná ruka" trhu. Tento stav mysli neponechává žádný prostor k morální akci jednotlivce, což možná vysvětluje nynější politickou apatii.

V mezinárodním měřítku představoval konec bipolárního světa podle čského exprezidenta příležitost ke zlidštění světa. Přišla ale globalizace, která se vymyká jakékoli politické kontrole a působí v mnoha oblastech světa hospodářskou a ekologickou spoušť.

Havel vyzývá dále k reformě mezinárodních institucí počínaje OSN a k tomu, aby se Evropa "plně zhostila své světové odpovědnosti, místo aby obviňovala USA ze všech zel současného světa". Sjednocení starého kontinentu se může naopak stát vzorem celému světu. Společně lze totiž lépe čelit "neštěstí a tragédiím, kterým jsme dnes vystaveni".

LE FIGARO, NOVINKY

obsah | svět - svet