Gašparovič predstavil slovenskú víziu pre NATO 21. storočia

Slovenský prezident Ivan Gašparovič predstavil dnes na istanbulskom summite NATO slovenskú víziu pre alianciu 21. storočia. Spolu s prezidentmi siedmich nových členských krajín NATO vystúpil na rokovaní Severoatlantickej rady (NAC). To, že sa dnes Slovensko môže po prvýkrát zúčastniť na summite NATO ako plnoprávny člen, je pre nás historické zadosťučinenie, uviedol Gašparovič.

"Pôsobnosť a váha aliancie už dávno prekračuje hranice jej členov. Slovensko chce a od samého počiatku bude presadzovať alianciu so silnou transatlantickou väzbou, vybavenú a pripravenú čeliť bezpečnostným hrozbám odkiaľkoľvek. Toto je naša vízia pre NATO 21. storočia," uviedol Gašparovič pred hlavami štátov a vlád 26 členských krajín.

Aliancia je podľa slovenského prezidenta prvou medzinárodnou organizáciou, ktorá si po skončení studenej vojny uvedomila svoj "integračný efekt", teda to, že každé jej ďalšie rozširovanie prispieva k šíreniu bezpečnosti ďalej, do krajín za hranicami NATO. Slovensko podľa Gašparoviča podporuje ďalšie rozširovanie a prehlbovanie partnerstiev s nečlenskými krajinami. V tomto smere vyzdvihol Istanbulskú iniciatívu spolupráce s krajinami Blízkeho východu, ktorá by na summite mala byť prijatá. Osobitne podporil čo najskoršie zapojenie sa Srbska a Čiernej Hory do programu Partnerstvo za mier (PfP).

Aliancia musí byť podľa Gašparoviča "flexibilná, pripravená a schopná pôsobiť asistenčne, preventívne, odstrašujúco, ale aj vynucujúco". Prezident pripomenul že Slovensko sa už dlhé roky snaží vyčleňovať dostatok financií na obranu, čo podľa neho nie je v čase zásadných reforiem vôbec ľahké. Slovensko podľa Gašparoviča podporuje vytvorenie nového mechanizmu spoločného financovania nasadzovania síl NATO do zahraničných operácií a spoločného plánovania a vytvárania síl pre takéto operácie. To bude jedna z kľúčových otázok, o ktorej budú štátnici na summite rokovať.

V súvislosti s požiadavkou irackého prezidenta Ajáda Alávího, aby NATO pomohla vycvičiť iracké bezpečnostné sily, Gašparovič vyhlásil, že by "aliancia mala byť politicky rozhodnutá a pripravená (irackej vláde) vhodným spôsobom pomôcť."

SME

obsah | svět - svet