Veľvyslanec SR čestným občanom Medonu

Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR vo Francúzsku Vladimíra Valacha vyhlásili vo štvrtok za čestného občana francúzskeho mesta Medon. Pred recepciou, ktorú pri tejto príležitosti usporiadal primátor Medonu Hervé Marseille a na ktorej sa zúčastnili osobnosti politického i kultúrneho života mesta Medon a regiónu Ile de France, položil veľvyslanec SR kyticu kvetov k soche generála Milana Rastislava Štefánika. Pamätník už dva roky stojí pred medonským observatóriom. Vladimír Valach v týchto dňoch končí svoje pôsobenie vo Francúzsku ako veľvyslanec SR. Za najväčšie úspechy svojho mandátu považuje otvorenie troch honorárnych konzulátov - v Bretónsku, Lyone a Nantes, ale i zviditeľnenie Slovenska a jeho imidžu. SR sa snažil presadiť nielen v oblasti ekonomickej či kultúrnej, ale i prostredníctvom takých osobností, akou bol generál M. R. Štefánik, politik a diplomat Štefan Osuský alebo Alexander Dubček. Nové perspektívy spolupráce medzi Francúzskom a Slovenskom vidí V. Valach na regionálnej úrovni. Kontakty, nadviazané s viacerými regionálnymi obchodnými a priemyselnými komorami, s inštitúciami cestovného ruchu, treba ďalej rozvíjať. "Ale musíme na tom pracovať i doma," povedal veľvyslanec. Celý rad opatrení treba podľa neho urobiť v oblasti legislatívy, štátneho aparátu, regiónov. "A pokiaľ ide o prilákanie francúzskych investorov, mali by sme byť agresívnejší, v pozitívnom slova zmysle," tvrdí Valach, ktorý bol pri zrode viacerých francúzsko-slovenských podnikov či inštitúcií.
TASR

obsah | svět - svet