Francúzsko obdivuje dynamický rozvoj Slovenska

Francúzsko obdivuje dynamiku rozvoja Slovenska. Podľa francúzskej ministerky pre európske záležitosti Noelle Lenoirovej je Slovensko "na čele pelotónu kandidátskych krajín", ktoré v máji 2004 vstúpia do Európskej únie (EÚ). Lenoirová, ktorá je dnes na návšteve Slovenska, po rokovaní s vicepremiérom Pálom Csákym prisľúbila, že Francúzsko v decembri ratifikuje prístupovú zmluvu SR do Severoatlantickej aliancie.

"SR a Francúzsko sa zhodli na tom, že rozšírená EÚ by sa mala demokraticky a rýchlejšie rozvíjať," konštatovala Lenoirová. Zhodu našli aj v tom, že výsledkom medzivládnej konferencie, ktorá diskutuje o podobe budúcej európskej ústavy, by mal byť konsenzus. Súhlasné stanovisko však obe krajiny nemajú k preambule ústavnej zmluvy EÚ, kde Slovensko presadzuje odkaz na kresťanské hodnoty Európy. "Európa je multikultúrna a všetky náboženstvá by v nej mali mať priestor," uviedla Lenoirová. Ústava EÚ podľa nej už obsahuje zmienky o náboženstve a Paríž trvá na tom, že by mali rešpektovať princíp subsidiarity, občianske práva a slobodu vierovyznania. Francúzsko sa nepridalo ani na stranu menších štátov, vrátane Slovenska, ktoré chcú, aby každá krajina mala svojho komisára s právom hlasovať. "Je nevyhnutné zefektívniť prácu Európskej komisie," myslí si francúzska ministerka. Francúzsko je spokojné s návrhom ústavy ako ho pripravil Konvent o budúcnosti EÚ, na čele ktorého stál Francúz Valéry Giscard d´Estaing. "Konečné znenie dokumentu však na sto percent nenaplní očakávania žiadneho štátu," pripustila Lenoirová.

Podľa vicepremiéra P. Csákyho u nových členov EÚ vládne nedorozumenie v tom, ako bude fungovať európsky komisár. Csáky dodal, že mať vlastného hlasujúceho komisára chápu ako vyjadrenie plnoprávnosti. "Dobrý komisár by však nemal byť národný patriot, ale špecialista na oblasť, za ktorú bude v EÚ zodpovedať," zdôraznil. Csáky, ktorý pozval Lenoirovú na Slovensko, chce prispieť k tomu, aby francúzsko-slovenské vzťahy dostali novú energiu. Pripomenul možným francúzskym investorom, že SR poskytuje vhodné prostredie pre investície."Kto je dobre etablovaný na Slovensku, je jednou nohou etablovaný aj na Ukrajine a v Ruskej federácii," uviedol.

SME

obsah | svět - svet