Finsko odmítá české a slovenské pracovníky, Švédsko a Norsko je vítá

Finsko zavede po rozšíření EU o deset nových členů v příštím roce přechodné období, po něž bude omezen volný pohyb pracovních sil z většiny těchto zemí. Jak uvedla v úterý Mervi Virtanenová z helsinského ministerstva práce, právní otázky týkající se omezení přílivu pracovních sil z nynější kandidátské desítky se však teprve dopracovávají.

"Restrikce se budou týkat Česka, Slovenska a všech postkomunistických zemí. Volný přístup na finský pracovní trh hned od počátku budou mít jen zájemci z Malty a Kypru," řekla Mervi Virtanenová.

Finsko: dvouleté přechodné období

Podle údajů finského velvyslanectví v Praze by toto přechodné období mělo trvat dva roky. Finské zdroje tak korigovaly informaci zahraničních agentur z 11. srpna, podle nichž Finsko nebude pohyb pracovních sil z nových členských zemí nijak omezovat.

Přechodné období pro nové členy EU je ve Finsku především vnitropolitickou otázkou, která však nemá jasné faktické důvody. "Nečekáme žádný výrazný příliv pracovních sil z nynějších kandidátských zemí, a to ani z Pobaltí, třebaže určité obavy tu panovaly především pokud jde o Estonsko," připustila Virtanenová. Velkou iniciativu pro zavedení restrikcí přitom podle ní vyvinuly například finské odborové svazy.

Norové pracovníky vítají

Norsko, které není členskou zemí EU, však brány svého pracovního trhu bude mít pro nové členy otevřené naopak již od samého počátku rozšíření. "Budou k nám moci přijít stejně volně, jako to již dnes mohou učinit občané všech 15 stávajících členských zemí," řekl mluvčí norského ministerstva zahraničí v Oslo Karsten Klepsvik.

Ani Norsko přitom podle Klepsvika neočekává výrazně vyšší příliv pracovníků z kandidátské desítky. "Ze zemí, o něž se jedná, k nám přijíždějí především Poláci, ale ani v tomto případě není jejich počet příliš vysoký a účastní se navíc jen sezónních prací v letním období," dodal Klepsvik.

Příliv pracovníků z Česka a Slovenska je podle Virtanenové i Klepsvika jak ve Finsku, tak i v Norsku v posledních letech velmi nízký.

Švédský premiér Göran Persson už dříve přislíbil, že jeho země pro občany z nově přičleněných zemí nezavede žádné restrikce v přístupu na pracovní trh.

NOVINKY

obsah | svět - svet