Ján Figeľ a Pavel Telička zložili prísahu eurokomisára

Jedenásti noví členovia Európskej komisie, vrátane slovenského zástupcu Jána Figeľa a českého zástupcu Pavla Teličku, zložili v pondelok pred Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu slávnostnú prísahu a definitívne sa ujali všetkých práv a povinností členov exekutívneho orgánu EÚ.

"Pri príležitosti môjho vymenovania sa slávnostne zaväzujem vykonávať funkciu nezávisle v záujme spoločenstva, pri vykonávaní mojich povinností nepožadovať ani neprijímať pokyny od žiadnej vlády ani od iného orgánu, zdržať sa akéhokoľvek konania nezlučiteľného s touto funkciou," zaznelo popoludní vo Veľkej pojednávacej sieni v slovenčine z úst slovenského a českého komisára.

Aj komisári z ostatných deviatich nových členských krajín a nový člen EK za Francúzsko predniesli rovnaký text vo svojich rodných jazykoch, ktoré sú zároveň oficiálnymi jazykmi EÚ.

Sľub okrem Figeľa a Teličku zložili Danuta Hübnerová z Poľska, Péter Balázs z Maďarska, Janez Potočnik zo Slovinska, Siim Kallas z Estónska, Sandra Kalniete z Lotyšska, Dalia Grybauskaite z Litvy, Joe Borg z Malty, Marcos Kyprianu z Cypru a Jacques Barrot z Francúzska.

"Zložením sľubu, ktorý sme potvrdili podpisom, sme sa stali plnoprávnymi členmi komisie so všetkými právami, povinnosťami a zodpovednosťou," povedal po slávnostnej udalosti komisár Figeľ.

Po slávnosti, na ktorej sa zúčastnili aj predseda EK Romano Prodi, ďalší členovia komisie, veľvyslanci a ďalší pozvaní hostia, prijal nových komisárov na slávnostnom obede luxemburský veľkovojvoda.

Hoci noví komisári pôsobia v exekutíve EÚ už od začiatku mája, sľub sa konal až v pondelok, pretože sa čakalo, kým sa svojej funkcie ujmú aj členovia Európskeho súdneho dvora za nové členské štáty.

Komisára Figeľ, ktorý pôsobí v rezorte podnikania a informačnej spoločnosti, čakajú v najbližšom období zmeny. O niekoľko dní totiž odchádza fínsky komisár Erkki Liikanen, ku ktorému bol Figeľ pridelený, a Fínsko pošle do Bruselu nového komisára.

"Som pripravený pracovať s novým kolegom," povedal Figeľ, podľa ktorého rozdelenie práce bude záležať na tom, kto novým fínskym komisárom bude.

PRAVDA, (r)

obsah | svět - svet