Evrópsky parlament schválil Figeľa a Teličku

Európsky parlament schválil v stredu v Štrasburgu novú podobu rozšírenej 30-člennej Európskej komisie. 588 členov hlasovalo za, 18 bolo proti a 39 poslancov sa hlasovania zdržalo. Schválenie komisárov z desiatich nových členských krajín a nahradenie odchádzajúceho španielskeho a francúzskeho komisára sa považuje iba za formalitu, pretože noví komisári sa už minulý mesiac podrobili sérii híringov (vypočutí).

Členovia Európskeho parlamentu odmietli zvýšiť náročnosť híringov vzhľadom na skutočnosť, že niektorí noví komisári budú vykonávať funkciu iba dočasne a v novembrových voľbách uvoľnia miesto novým členom európskej exekutívy.

Noví kandidáti majú pred sebou šesťmesačné obdobie, počas ktorého budú mať na starosti jednotlivé portfóliá. V októbri sa budú musieť opätovne zúčastniť na výberovom procese, pretože 30-členná komisia bude rozpustená a na päťročné obdobie sa bude voliť nová, pozostávajúca len z 25 komisárov.

Skutočnosť, že noví komisári budú počas krátkeho 6-mesačného obdobia zastávať iba marginálne posty, podporila názory, že odchádzajúca Prodiho administratíva bola neschopnou komisiou s obmedzenými právomocami. Predseda Európskej komisie Romano Prodi sa sám stal terčom kritík niektorých členov Európskeho parlamentu, ktorí mu vytýkali, že sa pletie aj do domácich záležitostí.

Noví komisári však počas leta budú musieť pracovať na vypracovaní podkladov pre novú exekutívu, ktorá sa neskôr bude zaoberať tak závažnými otázkami, akými sú otázka členstva Turecka v EÚ alebo rozpočtové priority. Medzi novoschválenými komisármi je aj Francúz Jacques Barot s Španiel Joaquín Almunia, ktorí nahrádzajú svojich krajanov Michela Barniera a Pedra Solbesa Miru, ktorí sa vzdali svojich postov regionálneho a ekonomického komisára, pretože prijali významné funkcie vo svojich domovských krajinách.

Rozdelenie jednotlivých portfólií bude nasledovné: Sandra Kalniete (Lotyšsko) - Franz Fischler (Poľnohospodárstvo a rybolov); Pavel Telička (Česká republika) - David Byrne (Zdravie a ochrana spotrebiteľa); Dalia Grybauskaite (Litva) - Viviane Redingová (Vzdelávanie a kultúra); Siim Kallas (Estónsko) - Joaquín Almunia(Ekonomické a menové záležitosti); Joe Borg (Malta) - Poul Nielson (Rozvoj a humanitárna pomoc); Ján Figeľ(Slovensko) - Erkki Liikanen (Podnikanie a informačná spoločnosť); Janez Potočník (Slovinsko) - Günter Verheugen (Rozšírenie); Danuta Hübnerová (Poľsko) - Pascal Lamy (Obchod); Markos Kyprianou (Cyprus) - Michaele Schreyerová (Rozpočet); Peter Balázs (Maďarsko) - Jacques Barot (Regionálna politika a inštitucionálne reformy).

Desiati noví komisári, ktorí budú zarábať 18 000 euro mesačne, budú môcť využívať pomoc až troch poradcov (čo je o 5 menej, ako majú k dispozícii súčasní komisári), ktorí budú pochádzať buď z domovských krajín komisárov, alebo budú pridelení z Bruselu.

(r)

obsah | svět - svet