Figeľ: Študijný pobyt v EÚ sa oplatí

Komisár Európskej únie zodpovedný za vzdelávanie Ján Figeľ si myslí, že do cudziny by malo vycestovať viac slovenských študentov.

Čo je cieľom Európskej únie vo vysokoškolskom štúdiu?

Európska únia má doplňujúcu úlohu v oblasti vzdelávania. Jej cieľom je upevniť spoluprácu medzi jednotlivých krajinami.

Aká je budúcnosť programu Sokrates/Erasmus?

Program Sokrates sa skončí v roku 2006. Na jeho miesto nastúpi nový s názvom Program celoživotného vzdelávania. Ten bude kľúčový v období 2007 až 2013. Bude v sebe zahŕňať aj Erasmus, zameraný na vysokoškolské vzdelávanie a odbornú prípravu. Tento nový Erasmus by mal byť výraznejšie prepojený s projektom Jean Monnet, ktorého hlavným cieľom je podpora vzdelania v oblasti európskej integrácie.

V čom sú výhody výmenných programov?

Rok strávený v zahraničí ako Erasmus študent prispieva podľa mňa k osobnému rozvoju. Človek sa učí cudzí jazyk, žiť a pôsobiť v multikultúrnom prostredí. Účastníci lepšie spoznajú krajinu a jej vzdelávací, politický a ekonomický systém.

Aké postavenie majú slovenskí študenti?

Vlani sa na programe Erasmus zúčastnilo 682 slovenských študentov. To nie je zlé, bol by som však rád, keby sa ich prihlásilo a vycestovalo omnoho viac. Erasmus je aj výhodou pri hľadaní zamestnania. Tiež by som odporúčal zahraničným študentom, aby cestovali na Slovensko. V minulom roku ich na Slovensku prostredníctvom programu Erasmus študovalo iba 171.

Aká je finančná podpora EÚ pre týchto študentov a nemala by byť väčšia aj zo strany Slovenska?

Rozpočet únie pre Erasmus je zhruba 750 miliónov eur na roky 2000 až 2006. Keď sa to rozpočíta do jednotlivých grantov, každý Erasmus študent dostane základnú podporu 150 eur na mesiac, čo však nie je dostatočné na pokrytie všetkých výdavkov na štúdium v zahraničí. Erasmus granty sú totiž iba doplnkové k národným. O tých však rozhodujú jednotlivé členské krajiny. Vzhľadom na obmedzené možnosti sa do vzdelávacích programov zapojili v EÚ doteraz iba asi tri percentá študentov. V nových členských štátoch je to ešte menej.

Očakávate, že sa to v budúcnosti zlepší?

Pokúsime sa o znásobenie finančných možností aj individuálnej podpory, aby si to mohli dovoliť deti z príjmovo slabších rodín. Erasmus granty sú veľmi dobre využité peniaze, pretože predstavujú investíciu do budúcnosti.

(zp), PRAVDA

obsah | svět - svet