Figeľ uspel pred europoslancami

Slovenský eurokomisár Ján Figeľ presvedčivo zvládol včerajšie vypočúvanie pred poslancami Európskeho parlamentu. Ako budúci komisár zodpovedný za školstvo a kultúru bude trvať na investíciách do vzdelania a odbornej prípravy, na rozširovaní výmenných pobytov študentov aj na uľahčení uznávania kvalifikácie v rámci únie. ,,Je to nevyhnutné, ak chceme vytvoriť skutočný európsky pracovný trh," vyhlásil Figeľ.

Trojhodinové vypočúvanie pred poslancami výborov pre kultúru a vzdelávanie, ako aj sociálne veci a zamestnanosť začal Figeľ vystúpením v slovenčine. Ešte predtým oslovil poslancov v gréčtine, pretože predsedajúci výboru Nikolaos Sifunakis je Grék. Počas dvaapolhodinového pingpongu otázok a odpovedí odpovedal väčšinou po anglicky, chvíľu po nemecky, českým a slovenským poslancom odpovedal po slovensky. Na rozdiel od neho budúci český komisár Vladimír Špidla pri vypočúvaní hovoril len po česky.

Figeľ pôsobil sebavedome, mnoho odpovedí dokladal aj grafmi a konkrétnymi číslami. Poslancom predstavil aj niekoľko konkrétnych zámerov. Chce predovšetkým presadiť čo najrýchlejšie schválenie nového programu celoživotného vzdelávania, ktorý by mal začať fungovať od roku 2007. Hneď v novembri chce predložiť členským štátom odporúčanie na zaručenie kvality vyššieho vzdelávania, pomocou programu Erasmus Mundus chce, aby európske univerzity boli atraktívne pre zahraničných študentov a učiteľov. ,,V Číne je viac študentov technických odborov ako v Európe - a s tým súvisí i sťahovanie podnikov," upozornil.

V oblasti kultúry bude presadzovať kontakty s inými ,,svetmi", predovšetkým s arabskou kultúrou. ,,Najmä po 11. septembri potrebujeme poznať jeden druhého," zdôraznil Figeľ. Rok 2007 chce navrhnúť ako rok dialógu medzi kultúrami. Jeho postoj na záver vypočúvania ocenil aj predsedajúci výboru.

Figeľ súhlasí aj s tým, aby sa každý žiak odmalička učil okrem materinského jazyka dve cudzie reči. Na starosti bude mať aj šport a v tejto oblasti chce predložiť návrh na koordinovaný boj proti dopingu.

Otázky poslancov sa takmer výlučne týkali záležitostí spadajúcich do oblastí Figeľovho rezortu. Nemeckú socialistku Lissy Grönerovú však zaujímal osobný názor Figeľa na zrovnoprávnenie dvojíc rovnakého pohlavia. Figeľ ju ubezpečil, že v oblasti jeho pôsobnosti nebude v tomto smere nijaká diskriminácia.

,,Bol veľmi dobre pripravený a pohovor zvládol omnoho lepšie ako na jar. Bol sebavedomejší, otvorený, veľmi dobre sa pripravil," povedal o Figeľovom vystúpení holandský poslanec Jan Marinus Wiersma. Figeľovi vyčíta len to, že príliš zdôrazňoval kresťanský charakter Európy.

Český komisár Vladimír Špidla, ktorého poslanci vypočúvali ako prvého pred Figeľom, urobil zmiešaný dojem. Ako budúci komisár zodpovedný za zamestnanosť a sociálnu politiku sa vyslovil za podporu zamestnanosti i reformy. ,,Prebehlo to tak špidlovsky," zhrnul český europoslanec Richard Falbr.

(bd), PRAVDA

obsah | svět - svet