Český pavilon má na Expu připomenout dětství

Výtvarník a performer Petr Nikl je autorem hlavní části českého pavilonu, jež vznikla v dramaturgii režiséra Jana Hřebejka.

Název Zahrada fantazie a hudby prozrazuje, že v tomto pavilonu se počítá s aktivní účastí návštěvníků.

"Je to víc sociologická sonda než expozice, průzkum ochoty člověka odevzdat se kreativní hře," prohlásil o svém projektu pro světovou výstavu v Aiči Petr Nikl. "Zajímá mě, jak se návštěvníci napojí na hru."

Interaktivní projekt využívá živého pole nástrojů určených k přímé, fyzické komunikaci. "Jako když vstoupíte do orchestřiště, které je pro vás připraveno a jež závisí na vaší aktivitě. Když se nikdo ničeho nedotkne, nástroje budou mlčet," připomněl Nikl fakt, že příchozí budou moci v českém pavilonu vlastnoručně oživit devět zvukových a deset optických instrumentů.

Vodní varhany a dřevěné trny

Tvůrčí tým, který sestavil Jan Hřebejk, se skládá z Petra Nikla, autorem řešení interiéru pavilonu byl architekt Jiří Buček a návrh restaurace a průčelí je dílem Barbory Škorpilové. V čele týmu byl Jiří Černý. Autory objektů, připravených uvolnit návštěvníkovu fantazii a uspokojit lidskou touhu hrát si, jsou vedle Nikla Petr Lorenc, Ondřej Smeykal, Martin Janíček, Jaroslav Kořán a Milan Cais. Nástroje se obejdou bez elektroniky, pracují pouze na "primitivních" optických a mechanických principech. Návštěvník nemusí rozehrávat naprogramovanou hudbu, ale může se přímo hře na nástroj věnovat.

S expozicí rezonuje celé architektonické ztvárnění pavilonu. Prostor je aréna, jíž dominuje vodní plocha - reflexní bazén na dně. Do něj ústí například vodní varhany, jejichž zvuk moduluje voda (chvilkami připomene ptačí zpěv). I další "běžné" nástroje mají rozšířené funkce a další schopnosti. Atmosféru spoluvytvářejí světelné efekty. Průčelí pavilonu (nestavěl se nový, ale použil se typizovaný základ, jemuž autoři vtiskli originální charakter) pokryté třiceti tisíci dřevěných tyčí - trnů má vzbudit dojem jakéhosi vertikáního "živého" trávníku. K zadání japonských organizátorů - Moudrost přírody a Umění života Nikl &spol.

přistoupili s velkou žánrovou otevřeností. Součástí české prezentace je rovněž kinosál. V něm se v nekonečné smyčce promítají animované filmy Michaely Pavlátové, Aurela Klimta, Jiřího Barty a Pavla Koutského. Prezentuje se i česká restaurace, obchod s českými výrobky a výstavní plocha. Po skončení výstavy se pavilon zruší, některé nástroje však najdou útočiště na českém velvyslanectví v Japonsku.Už první ohlasy dosvědčují, že se český pavilon odlišuje od jiných.

LIDOVKY

obsah | svět - svet