EÚ bude akceptovať kvalifikácie na živnosť získané v SR

Európska únia bude uznávať doklady o odbornej spôsobilosti na vykonávanie živností, ktoré občania získali na Slovensku. Rovnako sa budú akceptovať kvalifikácie občanov krajín EÚ na území Slovenska.

Vyplýva to z novely zákona o živnostenskom podnikaní, ktorú dnes schválila vláda s pripomienkami Legislatívnej rady vlády. Novela má odstrániť práve problém s uznávaním kvalifikácie občanov Európskej únie (EÚ), ktorí sa na Slovensku rozhodnú podnikať. Slovensko touto normou zosúladí svoje právo v oblasti uznávania dokladov o odbornej spôsobilosti na vykonávanie živností s právom EÚ. Novela má nadobudnúť účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Navrhovaným zákonom sa dokončil proces aproximácie živnostenského zákona.

Vláda dnes prerušila rokovanie o návrhu ministerstva vnútra, ktorým sa má zrušiť Slovenská živnostenská komora. Navrhovaný zákon má zrušiť Slovenskú živnostenskú komoru k 1. januáru 2005 tak, že sa jej umožňuje v určenej lehote založiť občianske združenie, na ktoré môže previesť svoj majetok, práva a záväzky. Ak by v zákonom určenej lehote Slovenská živnostenská komora túto možnosť nevyužila, navrhuje sa, aby Slovenská živnostenská komora bola zrušená s likvidáciou. Verejnoprávne úlohy, ktoré Slovenská živnostenská komora doteraz plnila podľa ustanovení živnostenského zákona, by malo plniť ministerstvom poverené záujmové združenie podnikateľov.

(r)

obsah | svět - svet