Slovensku chýbajú v EÚ úradníci

Slováci v najbližšom čase neobsadia všetky úradnícke miesta, ktoré sa im ponúkajú v inštitúciách Európskej únie. Po vyhodnotení druhého kola konkurzov na miesta referentov je jasné, že Slováci neobsadia všetky miesta nielen v oblasti auditu, ale aj ekonomiky a práva. Najmenej 74 voľných miest zostane aj pre sekretárky.

Vyhodnotenie druhého kola konkurzov zverejnil tento týždeň bruselský úrad pre výber zamestnancov Epso. Podľa jeho výsledkov je Slovensko v porovnaní so susednými štátmi najslabšie v schopnosti obsadiť vyčlenené miesta. To isté platí aj o percentuálnej úspešnosti uchádzačov.

Všetky nové členské štáty únie majú najväčší problém obsadiť miesta audítorov. V prípade Slovenska v oboch kolách uspel z 50 účastníkov konkurzu len jeden. Slovákov by zobrali 20. Jedného úspešného audítora má síce aj Slovinsko a Estónsko, do ich konkurzov sa však prihlásilo menej ľudí a ako menšie krajiny majú vyčlenených o polovicu menej miest ako Slovensko.

Celkovo Slováci neobsadia najmenej 38 z vyčlenených miest referentov a 74 miest sekretárok. Úspešní uchádzači majú prejsť ešte posledným kolom - ústnym pohovorom, na ktorý dostali pozvánky do Bruselu prípadne Luxemburgu.

,,Tých, ktorí prešli do posledného kola, čaká ústny pohovor s výberovou komisiou, ktorá preverí ich odborné znalosti, znalosti o EÚ a ich schopnosť pracovať vo viacnárodnom prostredí," informoval vo svojom vyhlásení úrad pre výber zamestnancov. Pohovory by mali prebiehať postupne od mája do konca júla a niektoré budú v septembri. Hoci podľa oficiálneho stanoviska Epso hovorí o ,,dobrej kvalite uchádzačov," na druhej strane pripúšťa, že v istých oblastiach sa nepodarí naplniť pôvodne stanovené počty. Týka sa to najmä oblasti audítorov, kde zo všetkých 10 nových štátov chceli prijať 200 ľudí, do posledného kola však prešlo celkovo 52.

Na chýbajúce miesta bude Epso chystať nové konkurzy. Podľa niektorých zdrojov ich možno očakávať už na jeseň. Zatiaľ sa v úrade pre výber zamestnancov pripravujú na vypísané konkurzy na miesta vyššie postavených úradníkov. Na uchádzačov o tieto miesta sú však podstatne vyššie nároky, žiada sa aj niekoľkoročná prax. Výsledky druhého kola konkurzov na miesta pomocných prekladateľov zo Slovenska Epso zatiaľ nezverejnil. Do druhého kola sa dostalo 301 uchádzačov, berú 135.

Konkurzy na miesta v inštitúciách EÚ majú tri časti. V písomnej časti, ktorá je najväčším sitom, museli uchádzači o referentské miesta prejsť testom znalostí o Európskej únii a verbálno-numerickým testom, v ďalšej časti ich čakalo napísanie eseje na jednu z vybraných tém. Väčšina zo slovenských uchádzačov neprešla práve prvou časťou - z vyše 1 300 ľudí na referentské miesta uspelo v prvom kole len 230. Slováci sa tak aj pre veľký počet prihlásených stali najmenej úspešnými uchádzačmi zo všetkých nových štátov. Iné štáty - najmä Malta, Pobaltie a Slovinsko zas, naopak, majú problém obsadiť miesta preto, že sa neprihlásilo dosť ľudí.

Náročnosť konkurzov potvrdzuje aj to, že mnohí z terajších úradníkov tiež nimi neprešli na prvý raz. ,,Najťažšia je písomná časť, keď sa dostanete cez ňu, ste už takmer za vodou," povedal jeden z nich. Časť uchádzačov, ktorí prešli náročným prvým kolom, sa do posledného napokon nedostala z iných dôvodov. ,,Nesledoval som denne svoj Epso profile a potom som nestihol do Bruselu poslať potrebné dokumenty, ktoré rýchlo žiadali," povedal teraz už jeden z neúspešných kandidátov na prácu v Bruseli.

(bd), PRAVDA

obsah | svět - svet