V Európskej škole sa bude učiť aj slovenčina

Slovensko pristúpi k dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskej školy (EŠ). Tento druh školy, ktorých v súčasnosti pôsobí na európskom kontinente dvanásť, zabezpečuje vzdelávanie detí zamestnancov inštitúcií Európskej únie (EÚ).

Ministerstvo školstva apelovalo, že pristúpenie k dohovoru je vysoko aktuálne v súvislosti s naším vstupom do únie, a teda nárastom zamestnancov Slovenska v inštitúciách a organizáciách EÚ. V súčasnosti na bruselskej EŠ študuje 17 slovenských detí.

Pristúpenie k dohovoru bolo dôležité aj preto, aby sa na EŠ mohol učiť od budúceho školského roka slovenský jazyk a literatúra. Okrem toho sa znížia aj náklady pre Slovensko na vyslanie učiteľov na EŠ. V súčasnosti tieto náklady predstavujú ročne viac ako 1,8 milióna korún. Po pristúpení však EŠ poskytne učiteľom rozdiel medzi výškou odmeny prislúchajúcej im podľa jej vnútorných smerníc a platom v krajine pôvodu. Náklady na vyslanie učiteľa by sa tak znížili na 220 tisíc korún ročne. Do roku 2007 chce Slovensko vyslať na EŠ dvoch pedagógov.

V súčasnosti pôsobia tri EŠ v Bruseli a ďalšie v Alicante, Bergene, Culhame, Frankfurte, Karslruhe, Luxemburgu, Mníchove, Mole a Varese. Navštevuje ich asi 20 tisíc žiakov, pričom ich vzdelávanie je bezplatné. Vyučovacím jazykom na týchto školách je angličtina, dánčina, francúzština, gréčtina, holandčina, nemčina, portugalčina, španielčina a taliančina. K týmto jazykom by v blízkom čase mala pribudnúť aj čeština, maďarčina a poľština, ak Česko, Maďarsko a Poľsko včas pristúpia k dohovoru. EŠ má dva stupne, každý študent ju ukončí európskou maturitou, ktorá je uznávaná pre vstup na univerzitu vo všetkých členských krajinách EÚ.

Štúdium na EŠ je organizované v jazykových sekciách, ktoré sa určujú podľa toho, aký jazyk je základným vyučovacím. Nová sekcia môže vzniknúť len vtedy, ak je predpoklad, že ju bude navštevovať aspoň 159 žiakov.

Podľa materiálu predloženému k pristúpeniu k dohovoru by slovenská sekcia mohla vzniknúť asi o štyri roky. Znamenalo by to, že všeobecnovzdelávacie predmety by sa deti slovenských diplomatov učili v slovenčine.

Prvá EŠ vznikla v roku 1953 v Luxembursku. Na jej založení sa dohodli predstavitelia Európskej spoločnosti uhlia a ocele. Od apríla 1957 luxemburská škola začala pôsobiť ako oficiálna EŠ, pričom prvá európska maturita sa konala v roku 1959. Luxemburská vláda sa stala aj depozitárom dohovoru, a preto každý štát jej odovzdáva žiadosť o pristúpenie.

PRAVDA

obsah | svět - svet