Európa už rieši situáciu na Slovensku

Situácii na Slovensku sa venovali na úvod plenárneho zasadnutia viacerí poslanci Európskeho parlamentu. Belgický socialistický poslanec Marc Tarabella pripomenul, že v júli vyjadril znepokojenie nad zložením novej slovenskej vlády a najnovšie udalosti na Slovensku ukazujú, že tieto obavy boli odôvodnené.

"Mnohí príslušníci maďarskej menšiny sú prenasledovaní, pán Slota má naďalej xenofóbne prejavy a premiér Fico necháva v tejto koalícii otvorené dvere takýmto činom," uviedol Tarabella. Belgický člen európskeho zákonodarného zboru apeloval na zodpovednosť politikov pri zostavovaní vlád. "Musíme byť zodpovední a nemôžeme vstupovať do aliancií s extrémistami, pretože to môže mať katastrofálne dôsledky. Toto násilie mi pripomína našu históriu spred vojny," varoval Tarabella.

Jeho maďarská kolegyňa Lívia Jaróka sa dotkla postavenia Rómov na Slovensku, pričom konštatovala, že Ján Slota zastáva voči nim nulovú toleranciu a jeho nacionalistická strana rozdúchava v krajine protimaďarské a protirómske nálady.

"Je dôležité hovoriť o predsudkoch, ktoré tu existujú voči Rómom. Už počas Mečiarovej vlády sa objavili takéto trendy a malo to takmer nenapraviteľné dôsledky," vyhlásila maďarská poslankyňa, ktorá pripomenula, že Rómovia na Slovensku žijú vo veľmi kritických podmienkach. "Toto je obrovská výzva, pred ktorou stojí slovenská vláda. Takéto podmienky sú neakceptovateľné v demokracii," dodala Jaróka.

Ďalší maďarský poslanec Pál Schmitt oboznámil plénum s agresívnymi činmi a provokáciami namierenými voči maďarským a rómskym občanom na Slovensku vrátane brutálneho útoku na mladú ženu maďarskej národnosti počas športového podujatia za to, že telefonovala po maďarsky. Takéto alarmujúce, protinárodnostne orientované prípady, ktoré sa objavili po ôsmich rokoch, sú podľa neho v totálnom rozpore s etickými a demokratickými zárukami, ktoré na seba prevzala Slovenská republika pri vstupe do EÚ.

"V EÚ nie je priestor pre činy, ktoré ohrozujú mierové spolunažívanie menšín, najmä ak sú podporované vládnymi politikmi. Žiadam o uskutočnenie spoločných krokov proti týmto extrémistickým poznámkam niektorých členov slovenskej vlády namierených proti menšinám, aby sa tak zabránilo vyprovokovaniu ďalších incidentov. Ak chceme konať lojálne v súlade s princípmi EÚ a chceme rešpektovať osobné a kolektívne ľudské práva, musíme okamžite konať ešte predtým, než takéto krutosti povedú k tragédii," uviedol Schmitt.

Ďalší maďarský poslanec Csaba Sándor Tabajdi je presvedčený, že SNS svojimi neprijateľnými vyjadreniami "uvoľnila džina z fľašky". "Nie som si istý, či slovenský kabinet pochopí, že európske inštitúcie neumožnia, aby sa niektorá vláda zahrávala s nacionalistickými zbraňami. Takéto veci treba udusiť v zárodku. Nemôžeme tolerovať nacionalizmus a extrémizmus. Nikto nechce Slovensko izolovať, ale nemôžeme tolerovať extrémistické prejavy," zdôraznil Tabajdi.

K situácii sa vyjadrili aj dvaja slovenskí europoslanci. Monika Beňová zastupujúca stranu Smer incidenty voči príslušníkom menšín odsúdila a ospravedlnila sa za ne. Svojich kolegov informovala o tom, že slovenská vláda všetky incidenty veľmi dôsledne prešetruje. "Chcem ubezpečiť, že vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení veľmi jasne deklaruje a zdôrazňuje, že bude dodržiavať, podporovať a rozširovať všetky občianske práva, aj práva národnostných menšín," uviedla Beňová.

Podľa ďalšieho slovenského poslanca Arpáda Duku-Zólyomiho sa šéf slovenskej vlády vôbec nedištancoval od takých násilných aktov voči príslušníkom národnostných menšín. "Orgány EÚ by mali venovať väčšiu pozornosť tomu, čo sa deje v členských štátoch a vyjadriť sa k týmto anomáliám," myslí si Duka-Zólyomi.

TASR

obsah | svět - svet