Eurofondy: Slovensko najhoršie

Slovensko je na čerpanie eurofondov pripravené menej ako ostatné vstupujúce krajiny. Potvrdili to komisári pre rozšírenie a regionálnu politiku Günter Verheugen a Michel Barnier.

Podľa Barniera síce žiadna z desiatich krajín nie je zatiaľ na čerpanie miliónov eur úplne pripravená, ale v prípade Slovenska a Lotyšska je komisia viac znepokojená.

"Potvrdzujem, že pri dvoch krajinách - Slovensku a Lotyšsku - je znepokojenie väčšie ako pri ostatných. Tieto dve krajiny pokročili menej ako ostatné," povedal Barnier. "Inými slovami: Slovensko potrebuje o niečo väčšie povzbudenie, ako ostatní," dodal Verheugen.

Komisári dnes zverejnili správu, ktorá podrobne hodnotí pripravenosť desiatich vstupujúcich krajín na čerpanie peňazí zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu určených na podporu zaostalých regiónov. Správa je veľmi kritická voči všetkým štátom a vyčíta im celý rad problémov, ktoré musia naliehavo riešiť. Ide najmä o administratívne kapacity a zosúlaďovanie legislatívy. "Všetci preukázali odhodlanie byť pripravení, ale času je málo. Neexistuje priestor už na žiadne oneskorenia," zdôraznil komisár Verheugen. Varoval, že ak noví členovia EÚ nebudú včas pripravení, nedostanú z eurofondov všetky peniaze, ktoré im patria.

Zo správy vyplýva, že najhoršie hodnotenie sa ušlo Slovensku. Pri každej inej krajine komisia v záveroch a odporúčaniach najskôr uznáva dosiahnutý pokrok a až následne upozorňuje na problémy, ktoré treba ešte odstrániť.

V prípade Slovenska sa ale závery začínajú konštatovaním, že "ostáva vyvinúť ešte ďalšie enormné úsilie", aby mohla byť príprava na eurofondy úspešne dokončená pred vstupom do EÚ. Dokument dôrazne vyzýva Slovensko, aby riešilo nedostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov, posilnilo administratívne kapacity o kvalifikovaných ľudí, zlepšilo koordináciu medzi ministerstvami.

Naliehavú pozornosť treba venovať príprave projektov a informovaniu o možnostiach využívania eurofondov. Treba tiež zabezpečiť plný legislatívny rámec pre verejné obstarávanie, legislatíva v tejto oblasti je pre čerpanie fondov kľúčová.

Komisia ďalej žiada vyjasnenie kontroly využívania finančných prostriedkov z fondov a zmeny v systéme auditu. Naliehavo treba urýchliť zavádzanie počítačového monitorovacieho systému, včas je potrebné notifikovať Európskej komisii schémy štátnej pomoci, na ktoré chce SR čerpať prostriedky.

SME

obsah | svět - svet