Európska únia ponúka pracovné príležitosti

Európska únia organizuje prostredníctvom Európskeho úradu pre výber zamestnancov konkurzy na voľné pracovné miesta v európskych inštitúciách pre občanov kandidátskych krajín vrátane Česka a Slovenska. Prijatí uchádzači získajú časovo obmedzenú pracovnú zmluvu. Nové pracovné miesta zahŕňajú vysokoškolské a stredoškolské pozície rôzneho profesionálneho zamerania. Uchádzači by mali perfektne ovládať aspoň jeden z nasledujúcich jazykov - angličtina, nemčina, francúzština. Zároveň by mali na úrovni materinského jazyka ovládať jeden z jazykov 10 kandidátskych krajín.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť len prostredníctvom internetu na adrese http://europa.eu.int/ epso do 10. januára budúceho roku.

(mp)

obsah | svět - svet