Česko má vládnout EU v roce 2009

Česká republika bude poprvé předsedat Evropské unii v prvním pololetí roku 2009. Stane se tak na základě dohody o rotaci členských zemí v čele EU, k níž dospěli ve čtvrtek velvyslanci "pětadvacítky". Záležitost musejí ještě stvrdit ministři zahraničí členských států. ČR je předběžně určen termín od ledna do června 2009.

Nová dohoda by měla začít platit od ledna 2007. Podle ní budou Unii předsedat vždy tří země, a to po dobu 18 měsíců.

Každý ze států bude přitom v čele společenství šest měsíců - má však za povinnost úzce spolupracovat se zbývající dvojicí. Model je zanesen v Ústavě EU.

V lednu 2007 nastoupí na půl roku Německo, poté Portugalsko a od ledna 2008 Slovinsko, první z deseti nových zemí. Následně se ujme žezla trio Francie-ČR-Švédsko, přičemž Češi budou hrát prim od ledna do června 2009. Další z nováčků bude u moci v Unii Maďarsko, a to v prvním pololetí 2011, v druhém Polsko. Kypr bude EU řídit od července do prosince 2012, Litva o rok později, Lotyšsko v prvních šesti měsících 2015.

Slováci se dostanou do čela společenství teprve od července do prosince 2016. Předsednická země řídí v daném období veškerý chod EU. Připravuje program ve všech oblastech a předsedá všem zasedáním v Radě EU, od pracovních skupin až po ministerské schůze.

NOVINKY

obsah | svět - svet