Etnonet v Maďarsku

Pod názvom Etnonet začal fungovať pokus o internetovú prezentáciu národnostných menšín žijúcich v Maďarsku, vrátane slovenskej. Na adrese www.etnonet.hu sa však záujemca nepochádzajúci z Maďarska orientuje iba veľmi ťaźko, pretože všetky menu sú iba v maďarčine. Prepínanie do svetového jazyka, najlepšie angličtiny, by určite nebolo na škodu. Okrem materiálov o Slovákoch poskytuje prezentácia, podporovaná Volksbank Hungary, aj informácie o Nemcoch, Slovincoch, Rusínoch či Chorvátoch, zatiaľ skôr v skromnom rozsahu.
(r)

obsah | svět - svet