Evropská komise opět zhodnotí ČR

V zásadě pozitivně vyzní podle kuloárních zdrojů poslední posudek Evropské komise na Českou republiku, který bude schválen a zveřejněn 5. listopadu. Většina textu sice je věnována nedostatkům, celkově však EK shledá, že jejich odstranění je relativně snadné a že vstup Česka do Unie za půl roku by neměly provázet vážné otřesy a komplikace.

Posudek bude podle dobrých zdrojů z EK obsahovat tři červené puntíky, které poukazují na problémy, jež je potřeba "okamžitě a rozhodně" odstraňování.

Mnohé české potravinářské podniky neplní hygienické normy EU. Nedodržují se také technické a sociální předpisy pro silniční dopravu a zpožďuje se při slaďování zákonů o vzájemném uznávání diplomů a profesních kvalifikací Všeobecně se dnes ví, že dlouhá řada českých jatek a pár desítek vesměs menších provozů zpracovávajících maso, mléko, ryby či vejce nestíhá splnit tvrdé hygienické předpisy EU. Česká strana tvrdí, že většina z nich má šanci to dohnat, EK o tom pochybuje.

Desítky menších nedostatků

Krom toho EK vypíchne zřejmě několika desítek bodů, kde Praha ještě nemá zcela "hotovo" nebo neplní závazky, které na sebe vzala. Sahají od pomalého zavádění zemědělské platební agentury až po drobný nesoulad ve vedení registru vinic.

"Oranžové" body, jež nevyžadují nutně okamžité kroky k nápravě, lze rozdělit do tří skupin. V první jsou ty, kde hladkému začlenění Česka do EU brání nedostatečná administrativa - platební agentura pro správu zemědělských peněz EU se rodí jen pomalu, stejně jako krajská struktura orgánů pro přípravu projektů a rozdělování peněz z unijních fondů regionální pomoci.

Druhou skupinu tvoří skluzy a nedodělky v české legislativě - zde lze heslovitě předpovědět výtky stran pojišťovnictví a povolování licencí pro obchod , zákona postihujícího praní špinavých peněz, nepřevedení nedávné antidiskriminační legislativy.

Schodek rozpočtu varuje

Úvodní ekonomická část monitorovací zprávy se podle stejných zdrojů pozastaví nad schodkem veřejných financí v ČR, pochválí vládu za první strukturální reformy a vyzve ji, aby pokračovala. Zvláště vypíchne potřebu zásadní reformy systému důchodů a zdravotní péče. Uzná, že konsolidační agentura zlepšila práci, usoudí však, že by se měla špatných dluhů zbavovat rychleji.

V následné části věnované přejímání a aplikaci evropského práva se EK napřed podívá na českou státní správu - uzná, že je víceméně schopna se vypořádat s novými úkoly. Českému soudnictví komise jako obvykle vyčte neúměrnou délku řízení, zejména v obchodních věcech. Tradiční pasáž věnovaná korupci by měla uznat jistý pokrok při jejím odhalování, ale také poukázat na to, že jen minimum případů končí odsuzujícími rozsudky.

Monitorují se všechny kandidátské země

EK schválí a zveřejní "monitorovací zprávy" o všech deseti vstupujících zemích, tedy vedle Česka o Slovensku, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Kypru a Maltě. Pro členské státy to bude základní informace, jak si tito nováčkové vedou půl roku před vstupem a co od nich lze po rozšíření EU očekávat. Některé parlamenty čekají na tyto zprávy, než se začnou zabývat ratifikací přístupové smlouvy.

U všech deseti zemí komise shledá celkem 39 zásadních problémů, kvůli kterým pak pošle jejich vládám výstražné dopisy. Zatím však nepohrozí konkrétními sankcemi; naopak upozorní, že ve většině případů se kandidáti potrestají sami, protože nesplněním požadavků nevytvoří podmínky nezbytné pro příliv peněz z Bruselu.

NOVINKY

obsah | svět - svet