Slováci medzi Slovákmi po tretí raz

Liečili sme si duše

Košický súbor Železiar v Mlynkoch a Budapešti

Priestory Slovenského inštitútu (SI) v Budapešti sa 17. októbra zaplnili predstaviteľmi slovenskej národnosti v Maďarsku - členmi samosprávnych zborov, občianskych organizácií a vedúcimi kultúrnych súborov, ktorí sa tu zišli na pozvanie veľvyslanca Slovenskej republiky v Budapešti Štefana Markuša a riaditeľa inštitútu Karola Wlachovského. Pripravili pre nich v poradí tretie a tak možno tvrdiť, že tradičné stretnutie Slováci medzi Slovákmi. Ako odznelo v prejave pána veľvyslanca, tieto podujatia slúžia tomu, aby sa členovia slovenskej misie v Maďarsku a slovenskí krajania stretli na občianskej úrovni, bez politického podfarbenia a navzájom sa potešili, aby udržiavali dvojitú väzbu. "Chceme vás podnecovať k zachovávaniu a oživovaniu národnej identity. Dúfame, že svojimi aktivitami aspoň niečo urobíme preto, aby ste sa hlásili k svojim predkom," povedal Š. Markuš. Podľa pána veľvyslanca spev a hudba majú uzdravujúcu moc.

Slováci radi spievajú a tancujú, preto usporiadatelia pozvali do Budapešti profesionálny folklórny súbor Železiar z Košíc vedený v kruhoch našich Slovákov dobre známym Vladimírom Urbanom. Autentická slovenská ľudová hudba, spev a tanec pookriali naše duše a určite aj povedomie. Bolo nesmierne zaujímavé započúvať sa do taktov ľudovej piesne tak, ako znejú v rôznych kútoch Slovenska. Nemenej zaujímavé bolo pozrieť si jednu krokovú variáciu, ako ju aplikujú v rôznych krajoch, ale aj varianty toho istého tanca, od verbunku, cez čardáš, mládenecké a dievčenské tance, až po sólové vystúpenia tanečníkov. Dojímavo zneli typicky viachlasné slovenské ľudové piesne, takisto nezvyčajne prednesené na rôzny spôsob - ako ich spievajú na východnom Slovensku, na Above, Orave, či na Myjave. Muzikanti, speváčky a tri páry tanečníkov súboru Železiar, ale aj osobne jeho vedúci V. Urban, všetkým prítomným sprostredkovali hlboký kultúrny zážitok a postarali sa, aby mohli byť hrdí na kultúrne hodnoty rodného kraja svojich predkov. Ako to v poďakovaní povedala predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková, spôsobili nám krásne chvíle šťastia a radosti.

Po kultúrnom programe pri bohato prestretých stoloch pokračovali priateľské rozhovory starých i nových známych, výmena názorov a dojmov, pričom z viacerých strán zaznievali slová vďaky a uznania za stretnutie, na ktorom sme si - ako nám to v úvodnom príhovore odporúčal pán veľvyslanec - liečili svoje duše.

(zs)

XXX

V podobne vynikajúcej nálade sa nieslo stretnutie Pilíšanov s košickými "Železiarmi". V predvečer tradičného stretnutie Slováci medzi Slovákmi III. východoslovenskí folkloristi vďaka finančnej podpore Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti zavítali do našich (aspoň z hľadiska nárečia) západoslovenských Mlynkov (Pilisszentkereszt). V Spoločenskom dome obce sa zišli nielen početní Mlynčania, ale aj milovníci slovenského folklóru z ďalších pilíšskych osád, ako i z hlavného mesta. Po privítaní skvelých interpretov starostom Jozefom Havelkom nasledovalo inštruktívne vystúpenie hostí popretkávané odborným výkladom vedúceho súboru Vladimíra Urbana. Hostitelia sa na záver poďakovali o. i. programom ohľadom ich produkcie čoraz zrelších mladých mlynských muzikantov. Členovia obecnej a miestnej slovenskej samosprávy, ako i pávieho krúžku Mlynkov v neskorých večerných hodinách v Slovenskom dome (podľa ohlasov celkom úspešne) prehlbovali priateľstvo Pilíšanov, profesionálnych tanečníkov z Košíc a sponzorov akcie, členov Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti
(hl)

obsah | svět - svet