V Ríme je ulica A. Dubčeka

V centre Ríma bude od dnes jedna z ulíc niesť meno Alexandra Dubčeka. Pamätnú tabuľu tohto československého a slovenského politika odhalili predseda slovenského parlamentu Jozef Migaš a primátor hlavného mesta Talianska Walter Veltroni. "Alexander Dubček bol pre celý svet symbolom demokracie, slobody, sociálnej spravodlivosti a obetavosti," uviedol na slávnostnom akte rímsky starosta. V rímskom parku Európy, v ktorom je väčšina alejí a ulíc pomenovaná po osobnostiach, čo rozličným spôsobom presadzovali proeurópske myšlienky, má teda čestné miesto aj taký Európan, akým bol Alexander Dubček.

Možno pripomenúť, že Taliansko bolo Dubčekovi vždy blízke a tento vzťah bol obojstranný. Dubček predniesol v tejto krajine jeden zo svojich najdôležitejších prejavov, dostal v Taliansku niekoľko významných ocenení. "Bol to veľký Európan, ktorému chceme ako štát vzdať poctu. Bol to bojovník presadzujúci myšlienku socializmu s ľudskou tvárou. A práve tieto tri slová majú v Taliansku mimoriadny význam," zdôraznil Walter Veltroni.

(r)

obsah | svět - svet