Listujeme v Dolnozemskom Slovákovi

Pre krajanov v Rumunsku, Maďarsku a Juhoslávii vychádza okrem iných aj spoločný časopis Dolnozemský Slovák. Posledné číslo 6. ročníka obnoveného časopisu Dolnozemský Slovák je v znamení viacerých výročí slovenských kultúrnych ustanovizní, ale aj výročí osobných. Bohatú činnosť nadlackého vydavateľstva Ivana Krasku v súvislosti so štvrťstoročím pôsobenia vedeckej a kultúrnej spoločnosti pomenovanej podľa tohoto slovenského básnika pripomína Peter Andruška. Ako je známe, z tejto "knihotvornej" dielne vyšla v niekoľkých uplynulých rokoch a v rámci rôznych edícií stovka titulov autorov z celej Dolnej zeme, vrátane 24 čísel časopisu DS. Nad dvadsiatimi rokmi organizovaného literárneho života Slovákov v Maďarsku sa zamýšľa v úvodnej stati predseda združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku Michal Hrivnák.

Na stránkach časopisu sa ďalej dočítame o priekopníckej románovej tvorbe sedemdesiatnika Miroslava Kriváka z Vojvodiny a jeho presne o päť rokov mladšieho nadlackého kolegu Pavla Bujtára. Básne Alexandra Kormoša zase pripomínajú jeho (iba) šesťdesiatku a napokon, no zďaleka nie v poslednom rade, sa môžeme pokochať aj vo veršoch z pera najmladšej jubilantky tohoto čísla - Dagmar Márie Anoca.

O všestrannej národnobuditeľskej spisovateľskej a publicistickej činnosti Ondreja Seberíniho, o. i. autora jedného z prvých slovenských politických románov, píše O. Štefanko. Číslo je ilustrované kresbami a maľbami Zuzany Chalupovej, insitnej maliarky a poslednej príslušníčky slávnej kovačickej školy, ktorá sa s nami navždy rozlúčila práve v uplynulom roku.

(ok)

obsah | svět - svet