Dni hospodárstva a kultúry SR v Dortmunde

Spoločnosť pre zahraničie s pôsobnosťou v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Westfálsko usporiadala v Dortmunde v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Bonne a s Domom Európy Bratislava sériu podujatí propagujúcich Slovensko pod názvom Dni hospodárstva a kultúry SR.

Akcia sa skončila v utorok 27. novembra. Na slávnostnom otvorení 21. novembra sa zúčastnili oficiálni predstavitelia usporiadateľov, slovenskí krajania žijúci v tejto oblasti a širšia kultúrna verejnosť. Na otváracom koncerte vybraných operných árií vystúpili slovenskí interpreti Adriana Kohútková (soprán) a Peter Mikuláš (bas) s klavírnym sprievodom Jozefa Malíka. Architekt Peter Beňuška, predseda Domu Európy, vo svojej prednáške predstavil Bratislavu a perspektívy jej rozvoja.

Po vystúpení odpovedal na početné otázky prítomných. Návštevníkov zaujala aj výstava o Bratislave v priestoroch Spoločnosti pre zahraničie v Dortmunde. Milan Sládek, slovenský mím pôsobiaci aj v Kolíne nad Rýnom, uviedol okrem predstavenia Apokalyptika aj výstavu svojich výtvarných diel. Ako autor obrazov je známy už vyše 20 rokov, tentoraz po prvý raz vystavoval aj sklenené plastiky - masky.

Slovenské dni v Dortmunde pokračovali hospodárskou konferenciou za účasti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Petra Brnu a ďalších predstaviteľov z oblasti slovenských telekomunikácií, hospodárstva a bankovníctva.

TASR

obsah | svět - svet