Domu slovenskej kultúry v Poľsku čaká na dokončenie

V posledných rokoch môžeme všetci sledovať, ako sa mení ráz spišských dedín. Z voľakedy typických roľníckych obcí sa dnes tvoria malé turistické centrá. Miesto rozsiahlych hospodárskych budov ľudia dnes stavajú veľké domy, prispôsobené na ubytovanie turistov. Modernizáciu vidno na každom kroku. Jednou z takýchto obcí je aj Kacvín, kam sme sa tentokrát vybrali.

Klubovňa v novom

Všetci krajania určite poznajú najväčšu investíciu nášho Spolku – výstavbu Domu slovenskej kultúry. Kacvínski krajania sa pred pár rokmi s chuťou pustili do tohto náročného podujatia. Napriek finančným ťažkostiam a rôznym problémom výstavba spočiatku rýchle napredovala. Už koncom roku 1999 bola budova ukončená v hrubom stave, hlavne vďaka prostriedkom, ktoré vyhospodáril náš Spolok, ale aj vďaka podpore Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva kultúry SR, prezidenta PR a pomoci jednotlivcov, hlavne z radov našich krajanov. Významný podiel na tomto diele mali najmä kacvínski krajania, ktorí na stavbe odpracovali množstvo hodín. Potom sa však práce pre nedostatok prostriedkov zastavili. Až o rok sa podarilo budovu prikryť plechom, lenže opäť chýbali peniaze na ďalšie práce.

Odvtedy sa v kacvínskom dome veľa nezmenilo, aj keď predsa jednu vec treba spomenúť. 15. júna t.r. museli kacvínski krajania vysťahovať klubovňu MS zo starej prenajatej budovy na dolnom konci obce. V klubovni sa okrem niekoľkých kusov nábytku nachádzala aj celkom rozsiahla knižnica, ktorú bolo treba niekam preniesť. Krajan Ján Molitoris našiel v takejto situácii azda najlepšie riešenie - prispôsobiť na tento účel jednu miestnosť v novobudovanom dome. Dal ju omietnuť a urobiť v nej okno a dvere. Potom už nič nebránilo previezť zariadenie krajanskej klubovne do novej budovy. Vďaka tomu sa v dome konečne využíva aspoň jedna miestnosť, ktorá plní funkciu knižnice.

Krajan Molitoris v nej trávi väčšinu svojho voľného času, všetky knihy katalogizuje a ukladá v abecednom poradí podľa žánrov. Dúfajme, že sa čoskoro podarí získať prostriedky aj na ďalšie stavebné práce. A tých ostalo ešte neúrekom, veď treba omietnuť aj ostatné miestnosti a zvonku celý objekt, kúpiť a namontovať okná a dvere, inštalovať kotolňu a zaviesť ústredné kúrenie, napojiť dom na vodovodnú a kanalizačnú sieť a urobiť ostatné dokončovacie práce. Nemalé prostriedky budú potrebné aj na nábytok a zariadenie všetkých miestností. Túžbou kacvínskych krajanov je ukončiť stavbu a odovzdať do užívania ešte v tomto roku. S jej činnosťou spájajú veľké nádeje na oživenie krajanského diania, ba aj turistiky v obci. Mnohí dúfajú, že to pomôže obnoviť činnosť krajanského folklórneho súboru či divadelného krúžku. V budove by si mohla nájsť svoje miesto aj kacvínska mládež, ktorá by sa tam mohla venovať záujmovej činnosti. Okrem klubovne a ubytovacích priestorov by tam mohla byť aj nejaká kaviareň či obchod. Len škoda, že pri tejto budove niet miesta na parkovisko pre autá.

JÁN BRYJA, ŽIVOT - MAGAZÍN SLOVÁKOV V POĽSKU

obsah | svět - svet