Pro léčení v EU má platit systém šest plus šest

Jestliže pacient nebude v místě svého bydliště ošetřen na určitou diagnózu po dobu šesti měsíců a dalších šest měsíců ve své zemi, pak by měl mít nárok na ošetření ve kterémkoli státě Evropské unie. Tuto myšlenku prosazují přístupové státy k EU a dohodli se na ní jejich ministři zdravotnictví na mezinárodní konferenci v Senohrabech nedaleko Prahy.

"Je to takzvaný systém šest plus šest. V podstatě znamená, že po této době by pacient měl nárok na ošetření v kterémkoli státě EU a jeho mateřská zdravotní pojišťovna by mu léčení uhradila," řekla Právu v průběhu konference ministryně zdravotnictví Marie Součková. Dodala, že s tímto návrhem jdou i kandidátské země na dubnové jednání všech ministrů zdravotnictví EU.

"Některé státy EU požadují, aby tato doba byla zkrácena pouze na šest měsíců. My se ale domníváme, že by to mělo být dvakrát tolik," dodala Součková.

V ČR nejsou čekací listiny

V České republice ještě neexistují čekací listiny pacientů na daný zákrok. Jsou pouze seznamy čekatelů. Součková chce právě čekací listiny, kde by měl každý pacient své registrační číslo a věděl by, za jak dlouho na něj přijde řada na danou operaci, vytvořit co nejdříve. Zároveň by zdravotní pojišťovny věděly, kolik asi lidí za rok by zákrok v zemích EU podstoupilo a vytvořily by pro tuto léčbu finanční zázemí. Tím by se i zkrátily domácí čekací doby, například na operaci kyčelního kloubu, která je nyní zhruba dva a půl roku.

Česká republika je už několik měsíců také koordinačním centrem pro transplantace orgánů zemí, které do EU vstupují. "V tom budeme pokračovat. Vždyť jde o oblast se 140 milióny obyvatel a Praha se tak stává významným koordinátorem transplantací orgánů v tomto regionu," řekla Součková a dodala, že členské země podporují myšlenku tzv. nesouhlasu, kdy občan by ještě za svého života musel písemně potvrdit, že si nepřeje být dárcem orgánů. Jestliže to neučiní, automaticky se má za to, že s dárcovstvím orgánů souhlasí. Tento princip v ČR již platí mnoho let.

VÁCLAV PERGL, PRÁVO

obsah | svět - svet