Česi a Slováci sa môžu zapojiť do diskusie o únii v materčine

Česi a Slováci môžu názory na Európsku úniu vyjadriť aj v češtine a slovenčine. Jorgos Papandreu, grécky minister zahraničných vecí, spustil v rámci gréckeho predsedníctva únie projekt elektronického hlasovania. Popri 11 oficiálnych jazykoch členských krajín sa od minulého týždňa objavila čeština, slovenčina a jazyky ostatných kandidátskych štátov.

"Náš experiment je novým európskym fórom, na ktorom sa môžu obyvatelia podeliť so svojimi názormi s politickými lídrami. Účasť občanov na projekte zmenšuje ich odstup od orgánov únie a vnáša do únie viac prehľadnosti a aktívneho záujmu medzi obyvateľmi a úniou. Chcel by som vyzvať všetkých, aby sa do projektu zapojili," povedal Papandreu.

Grécka vláda sa návštevníkov stránky pýta, či sú spokojní so súčasnou úniou, akú si ju želajú v budúcnosti a ako vidia jej úlohu vo svete. Európania môžu zaujať postoj aj k prisťahovaleckej a azylovej politike, ohrozeniu životného prostredia a k rozširovaniu únie. Doteraz sa na hlasovaní zúčastnilo vyše 143-tisíc ľudí. Vyplýva z neho napríklad, že 69 percent hlasujúcich je presvedčených o správnom smerovaní únie. Jej fungovanie až 57 percent označilo za čiastočne pozitívne a čiastočne negatívne, rozšírenie za rovnako dobré a rovnako zlé 33 percent. Takmer 56 percent hlasujúcich je presvedčených, že spôsob, akým sa dnes žije v Európe, sa musí zásadne zmeniť. Ak sa tak nestane, zdravie Európanov a životné prostredie budú vážne ohrozené. Obyvatelia starého kontinentu životnému prostrediu pripisujú veľkú dôležitosť. Ekologické problémy a udržateľný rozvoj z 11 oblastí označili za vážnejšie ako ostatné, dôležitejšie sú len ekonomické nedostatky. Problémy v zdravotníctve a terorizmus skončili v škále hodnotenia na konci.

Papandreu informuje o názoroch obyvateľov na pracovných stretnutiach najvyšších výkonných orgánov únie. Tri hlasovacie formuláre sú k dispozícii na internetovej stránke: www.evote.eu2003.gr. Gréci predsedajú únii od januára.

GABRIELA KALISKÁ, PRAVDA

obsah | svět - svet