Aký bol slovenský deň detí v poľskom Jurgove

Spolok Slovákov v Poľsku každý rok pravidelne organizuje pre krajanov niekoľko kultúrnych podujatí. Nezabúdame ani na deti, ktoré prvého júna oslavujú svoj sviatok. Pri tejto príležitosti sa aj v tomto roku pripravili pre ne niekoľko prekvapení. Podujatie sa konalo v nedeľu 2. júna v jurgovskej požiarnej zbrojnici.

Kultúrny program

Veľká sála požiarnej zbrojnice bola v tento deň plná detí. Najviac bolo, samozrejme, malých Jurgovčanov, ale nechýbali ani deti z iných spišských obcí, ktoré doviezol osobitný autobus. V mene organizátorov zhromaždených privítala pracovníčka ÚV SSP Vlasta Juchniewiczová a tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris. Podujatie si prišla pozrieť aj riaditeľka Oravského osvetového strediska v Dolnom Kubíne Oľga Žabenská, šéfredaktor Života Ján Špernoga, predseda OV SSP na Spiši František Mlynarčík, podpredsedníčka ÚV SSP Žofia Chalupková, predseda MS SSP v Jurgove Jozef Vojtas, učitelia slovenčiny zo Spiša a iní. Krajanské deti čakalo v Jurgove viacero atrakcií, napr. vedomostná súťaž o Slovensku, vystúpenie tanečných skupín JUMP II a JUMP III, koncert rockovej skupiny Dies irae a odovzdávanie odmien víťazom výtvarnej súťaže Života.

Vystúpenia sa často striedali, preto bol celý program zaujímavý a pestrý. Ako prvá sa niekoľkými skladbami predstavila mládežnícka rocková skupina Dies irae z Jasenovej. Skupina vznikla v roku 2000 a pôvodne sa volala Stratus. Jej najväčším doterajším úspechom je účasť na hudobnom festivale Liptovský štít, kde získala dve z piatich hlavných ocenení. V januári t.r. skupina zmenila obsadenie a premenovala sa na Dies irae, podľa poviedky Martina Kukučína, rodáka z Jasenovej. Skupina, ktorej vedúcim a autorom hudby je Rudolf Balco, interpretuje výlučne vlastnú rockovú tvorbu. Autorom textov je Milan Kleň. Koncert Dies irae v Jurgove sa veľmi páčil nielen deťom, ale aj starším krajanom. Živá, rytmická rocková hudba, aj keď obmedzená malým priestorom, pozitívne zapôsobila aj na náročnejších poslucháčov.

Koncert vystriedalo vystúpenie dievčenskej skupiny moderného tanca Jump II a III (staršie a mladšie dievčatá) z Tvrdošína. Skupina, ktorú vedú Zuzana Jančeková a Miroslava Pytáková, pôsobí už niekoľko rokov pri Centre voľného času v Tvrdošíne a úspešne sa prezentovala o.i. na tanečných festivaloch v Bratislave, Dolnom Kubíne a Kežmarku. Už sme ich mali možnosť obdivovať počas minuloročných dní slovenskej kultúry na Orave. Veselé dievčatá z Tvrdošína očarili mladých divákov nielen perfektne nacvičeným tancom, ale aj krásnymi úbormi.

ŽIVOT, MESAČNÍK SLOVÁKOV V POĽSKU

obsah | svět - svet