Slovenská knižnica v pensylvánskom Danville

Danville je neveľké mestečko neďaleko Scrantonu, jedného z univerzitných centier Pennsylvánie, asi 200 km severozápadne od New Yorku. Ak sa opýtate ktoréhokoľvek vzdelaného Američana na tieto miesta, väčšina vám odpovie s úplnou istotou.

Pre nás, Slovákov, je však Danville zaujímavé ešte aj čímsi iným. Pred tridsiatimi rokmi tu totiž z iniciatívy Rádu sestier sv. Cyrila a Metoda vznikol archív a špecializovaná knižnica, ktorá nesie meno po významnom slovenskom rodákovi, kňazovi Matúšovi Jankolovi. Tento vzdelanec a národovec našiel zmysel života práve v pôsobení medzi slovenskými vysťahovalcami. Založil napr. slovenskú školu v Hazletone a Bridgeporte, ako aj osobitný fond na podporu štúdia slovenskej mládeže v USA, tzv. Pokladnicu sv. Antona. Do histórie sa však zapísal najmä ako spoluautor Memoranda Slovenskej ligy v USA v r. 1914 a propagátor myšlienky vytvorenia spoločného štátu Čechov a Slovákov na federatívnom základe. Až do svojej smrti (5. 5. 1916) M. Jankola podporoval kultúrne a cirkevné úsilie svojich spolurodákov.

Pri návšteve USA nám pochopiteľne nedalo, aby sme nenavštívili aj toto miesto, také významné pre našich krajanov. Pri šálke kávy sme sa pozhovárali so sestrou Mercedes Vojtkovou, riaditeľkou Jankolovej knižnice. Hoci sa narodila už v USA, pôvodom je z východného Slovenska, a tak sme si mali skutočne čo povedať.

"Máme tu vyše 10 000 kníh, sú katalogizované dvanástinovým systémom, od nuly po deväťsto, čo pokrýva všetky témy dostupné v knižnici. Do povedomia slovenskej krajanskej obce sme sa zapísali aj ako významné archívne stredisko. Nájsť tu totiž môžete slovenské noviny, kalendáre, publikácie o slovenských kostoloch na americkom kontinente, návštevníkom sú k dispozícii aj slovenské filmy, videonahrávky, gramofónové platne a CD-nosiče. Mnohí naši rodáci nám pravidelne posielajú nielen knihy, ale aj peniaze, takže s udržovaním archívu nemáme žiadne problémy", pochválila sa sestra Vojtková.

Prehliadka knižnice a archívu zaberie každému návštevníkovi niekoľko hodín. Veľmi zaujímavé sú napr. krásne vyšívané slovenské kroje a originály obrazov či drevené postavičky znázorňujúce život slovenských obyvateľov na vidieku v nedávnej minulosti.

Z publikácií upúta pozornosť najmä najstaršia kniha, latinsky písaná História Florencie z r. 1566 a Websterov slovník z roku 1877. Na ňom je o. i. zaujímavé aj to, že na samom konci má abecedu všetkých dovtedy známych jazykov. Sestra Vojtková nás upozorňuje na zdanlivo obyčajnú slovenskú bibliu. "Je to zvláštna kniha", povedala, "pretože si do nej písal poznámky sám Andrej Hlinka, keď ho na Slovensku uväznili."

Kto predovšetkým navštevuje Jankolovu knižnicu? Sú to najmä mladí ľudia, ktorí majú na Slovensku svoje korene. Ale napr. aj študenti využívajú archív pri svojich záverečných doktorských prácach. Pravidelne sem chodia novinári a pracovníci elektronických médií z celých Spojených štátov, aby získali informácie na výrobu dokumentárnych programov. O spoluprácu prejavili záujem aj mnohé univerzity a výskumné pracoviská, napr. Univerzita v Pittsburgu, v Princetone, Katedra slovenského jazyka v kanadskej Otawe a v ďalších takmer 40. štátoch USA, Kanady ako aj v šiestich európskych krajinách. "U nás totiž možno nájsť materiály, ktoré sa nenachádzajú nikde inde, a tak na požiadanie robíme aj množstvo kópií a zasielame ich do celého sveta", prízvukuje sestra Mercedes. Z jej hlasu je cítiť, že je skutočne hrdá na krajinu svojich predkov.

KAROL PALKOVIČ,Slovenské zahraničie

obsah | svět - svet