Češtíi a slovenští žáci uspěli v mezinárodním hodnocení

Německé ministerstvo školství zveřejnilo výsledky obsáhlé studie schopností žáků čtvrtých tříd základních škol, provedené ve pětatřiceti zemích světa. Školáci z České i Slovenské republiky v ní dopadli dobře.

Hlavní průzkum, kterého se zúčastnili v každé zemi tisíce žáků z nejméně 150 náhodně vybraných škol, se týkal schopnosti číst a porozumět přečtenému textu. V tomto hodnocení dosáhli nejlepších výsledků školáci ze Švédska, Nizozemska a Anglie, mladí Němci se umístili na jedenáctém a Češi hned za nimi na 12. místě. Slovenští žáci jsou uváděni na 20. místě.

Ještě lepší je výsledek českých čtvrťáků, pokud jde o kompaktnost a homogennost schopností, což svědčí o dobré práci pedagogů. V tomto kritériu byl hodnocen rozdíl mezi nejlepší a nejhorší skupinou účastníků testů. Nejmenší rozdíl byl zaznamenán v Nizozemsku, Češi jsou pátí, Němci devátí a Slováci jedenáctí.

Zajímavé je, že ve schopnosti číst jsou ve všech zemích bez rozdílu o něco lepší dívky než chlapci. I tady je ale rozdíl v Česku pátý nejmenší, na Slovensku pak desátý. Vůbec nejmenší je v Itálii a na třetím místě je překvapivě Kolumbie.

Čeští školáci dopadli dobře především v matematice

Německé ministerstvo provedlo také čerstvý průzkum v oblasti matematiky a přírodopisu a porovnalo jej se staršími výsledky obdobného průzkumu z roku 1995 v dalších zemích. V přírodních vědách, kterým dominují žáci z Koreje, Japonska a USA, se mladí Němci zařadili na šesté místo těsně před školáky z Česka.

V matematických schopnostech jsou opět na čele Asijci v pořadí Singapur, Korea, Japonsko a Hongkong, Češi jsou na výborném šestém místě, Němci se zařadili na dvanácté.

(mp)

obsah | svět - svet