CzechIdea Českých center

CzechIdea chce dát nový impuls a inspiraci české prezentaci v zahraničí a odpovědět na následující otázky:

- Jaký je náš image v zahraničí? Jaké převládají stereotypy a jak se dají tvořivě použít?

- Na základě čeho chceme obstát v otevřené globální konkurenci? Jak se chceme profilovat v rámci Evropské Unie?

- Existuje česká značka, která podporuje naše obchodní a politické zájmy? Jak se dá tato značka co nejlépe zhodnotit?

Umění prosadit se v zahraničí je z pohledu dalšího rozvoje české republiky klíčové. V nové globální ekonomice se stírají tradiční rozdíly mezi výrobci, exportéry, investičními příležitostmi a turistickými destinacemi, ale také mezi regiony a zeměmi. Nabídka je stále homogennější, kvalita i ceny vyrovnané. Hlavní konkurenční silou se stává komunikace, marketing, design, schopnost zaujmout a odlišit se. Je jasné, že atraktivní národní image, se silnými, všeobecně přijímanými asociacemi vytváří značnou konkurenční výhodu a řada zemí průběžně realizuje úspěšné kampaně vytváření národní značky na globálním trhu (Španělsko, Irsko, Británie, Hong Kong).

Všechny úspěšné zahraniční komunikace spojuje strategie založená na sdíleném etosu vlastní identity, průzkumu národního image v zahraničí, srovnání s nejlepší zahraniční praxí, stanovení jasných a měřitelných cílů a spojení zájmů veřejného i soukromého sektoru.

Projektem CzechIdea sleduje Správa českých center tyto cíle:

- Otevřít veřejnou debatu o české národní prezentaci v zahraničí

- Vytvořit konzultační platformu strategicky postavených osobností z veřejného i privátního sektoru

- Zprostředkovat zkušenosti nejlepší mezinárodní praxe

- Aplikovat osvědčené metody používané při vytváření značek v privátním sektoru

- Zprostředkovat zkušenosti nejlepší mezinárodní praxe

- Aplikovat osvědčené metody používané při vytváření značek v privátním sektoru

- Analyzovat vnímání České republiky v zahraničí mezi veřejností a médiích

- Hodnotit zkušenosti proběhlých komunikačních kampaní a kvantifikovat jejich efektivnost

- Navrhovat nové příležitosti pro podporu české reputace v zahraničí

- Podpořit synergie mezi veřejnou diplomacií, značkovým exportem a kulturní prezentací

- Poskytnout inspiraci a trening těm, kteří se podílí na prezentaci České republiky v zahraničí

Projekt CzechIdea začal konzultacemi v mladých skupinách strategicky postavených osobností v exportu, diplomacie, turistického ruchu, umění a veřejného sektoru. První konzultační panel proběhl v Londýně a ve dnech 12 - 14. listopadu 2001 proběhla druhá vlna v Praze.

Na závěr těchto panelů se uskutečnila 15. listopadu 2001 tisková konference, která informovala o závěrech konzultačních panelů, představila veřejnosti celý projekt a jeho další kroky.

Podrobnější informace naleznete na internetvoé adrese:

http://www.czech.cz/czechimage.

ČESKÝ DIALOG

obsah | svět - svet