Csáky si v Bruseli vypočul kritiku

Slovensko je najmenej pripravenou krajinou na vstup do únie, najmä na čerpanie peňazí z fondov a Európskej komisii to robí vážne starosti. Vicepremiérovi Pálovi Csákymu to v pondelok v Bruseli otvorene povedal generálny riaditeľ Európskej komisie pre regionálnu politiku Luiz Riera.

"V porovnaní s ostatnými pristupujúcimi krajinami, kde sú tiež problémy, Slovensko problémy kumuluje a je najmenej pripravenou krajinou," cituje Rierove slová dokument z rokovania, ktorý má redakcia Pravdy k dispozícii.

Materiál, ktorý má všetky znaky diplomatického zápisu z rokovaní, tiež varuje, že nedostatočné čerpanie pomoci môže slúžiť ako zámienka na zníženie celkovej pomoci. "Slovensko by už teoreticky mohlo, hoci v najbližších dňoch, vyhlásiť tendre na konkrétne projekty, ak by malo ujasnené priority (...)," hovorí sa v materiáli. Riera podľa dokumentu Csákymu povedal, že "je ešte čas na posilnenie a zlepšenie štruktúr, ktoré budú mať na starosti využívanie fondov, ale Slovensko si musí uvedomiť, že tento čas pomaly vyprší".

Dokument tiež potvrdzuje, že dva operačné programy bola komisia nútená pre nejasnosť, neucelenosť a nedostatočnú kvalitu odmietnuť ako neprijateľné a vrátiť na prepracovanie. "Podľa názoru predstaviteľov Európskej komisie jednotlivé ministerstvá neberú veci dosť vážne, každý si stráži svoj kus koláča, ale nikto sa nestará o celý. Celkovo vzniká dojem, že nikto sa necíti zodpovedný," cituje materiál názor predstaviteľov komisie.

Čerpanie eurofondov: žiadna náprava, iba výhovorky

Podľa ministra výstavby a regionálneho rozvoja Lászlá Gyurovszkého sú viaceré z výhrad EK oprávnené. "Doterajšie spôsoby v čerpaní fondov Európskej únie sa ukázali ako neefektívne," pripustil po včerajšom rokovaní vlády.

Hlavné problémy spočívajú podľa neho v personálnom poddimenzovaní špecializovaných útvarov na ministerstvách i v regiónoch a v nedostatočnej kvalite nimi pripravovaných dokumentov. To sa prejavilo aj v tom, že Európska komisia vrátila SR na dopracovanie národný rozvojový program a sektorové programy. Tieto dokumenty má vláda znovu poslať do Bruselu do 6. júna 2003.

Preto sa podľa Gyurovského vláda včera dohodla, že vzniknutú situáciu bude promptne riešiť. Podpredseda vlády pre európsku integráciu Pál Csáky vinu za tento stav odmieta a tvrdí, že zodpovedný je Gyurovszký. "Brusel správne tlačí na to, aby sme sa čo najlepšie pripravili. Nie je správne to, že sa okolo toho vyvolá veľké haló a očakávania našich občanov, že štrukturálne fondy alebo kohézny fond všetko vyriešia," zdôraznil vicepremiér. Napriek výhradám EK je predseda SMK Béla Bugár vo všeobecnosti spokojný s prácou svojich ministrov, ktorí majú pod patronátom čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie. Myslí si, že "sa snažia". Zároveň však pripustil, že sú oblasti, v ktorých je čo zlepšovať.

"EK má snahu trošku dramatizovať," uviedol Bugár. Podľa jeho informácií "na 90 percent budú fondy, čo sa týka projektov, naplnené".

Opačný názor však má podpredsedníčka strany Smer Monika Beňová. Slovensko podľa nej robí EK vážne starosti v súvislosti s nedostatočnou pripravenosťou na čerpanie eurofondov. V porovnaní s ostatnými pristupujúcimi krajinami, kde sa tiež vyskytujú problémy, SR podľa EK problémy hromadí a je najmenej pripravenou krajinou. Situáciou je znepokojený aj prezident Rudol Schuster, ktorý na budúci týždeň zvolal k tejto téme rokovanie odborníkov, na ktoré pozval aj zástupcov EÚ a vicepremiéra Csákyho.

(mp), NÁRODNÁ OBRODA

obsah | svět - svet