Ohlédnutí za informačním dnem ČR v Utrechtu

Dne 18. dubna 2002 uspořádalo velvyslanectví ČR V Haagu v rámci své vnější komunikační strategie ve spolupráci s Českým centrem, radnicí města Utrecht, Spolkem Čechů a Slováků v Nizozemsku a Sdružením přátel Nizozemsko - Čechy a Slovensko Informační den o ČR. Pořádání této akce vzešlo z tradice Informačních dnů, které v minulosti pravidelně organizovala jednotlivá krajanská sdružení v Nizozemsku. V letošním roce přišel ZÚ Haag s iniciativou uspořádání společného Informačního dne s cílem přiblížit nizozemské odborné i široké veřejnosti ČR a prezentovat ji jako důvěryhodného partnera a jednu z nejlépe připravených kandidátských zemí na vstup do EU v roce 2004. Jádro programu Informačního dne s podtitulem "ČR a Nizozemsko - partneři v rozšířené Evropě", zahájeného zástupcem starostky Utrechtu R. Verhulstem a velvyslancem ČR P. Kubernátem, tvořila panelová diskuse rozdělená do tří tematických bloků, vždy za účasti jednoho zástupce z Nizozemska a jednoho z ČR.

Obecenstvo, v jehož řadách se sešlo cca 80 zástupců nizozemských měst a obcí, podnikatelské sféry, státních institucí, krajanských spolků a místních médií, mělo možnost si vyslechnout příspěvky na téma spolupráce českých a nizozemských měst a obcí, obchodně-ekonomické spolupráce ČR a Nizozemska a úvah o budoucnosti Evropy a roli obou zemí v Evropě příštích desetiletí.

Společným jmenovatelem všech výše uvedených příspěvků byla shoda účastníků o mimořádné intenzitě česko-nizozemských vztahů na všech úrovních (58 twinningových partnerství měst a obcí, bezprecedentní dynamika obchodní výměny a investiční aktivity nizozemských subjektů v ČR, intenzivní spolupráce v rámci přípravy ČR na členství v EU (Matra, PSO..), vynikající politická spolupráce (vysoká četnost kontaktů politických představitelů) atd. Kromě těchto zmiňovaných skutečností není možno opomenout, že v podstatě všichni přednášející zdůrazňovali podobné rysy ČR a Nizozemska a shodli se na blízkosti obou zemí a existenci jejich "nedefinovatelné blízkosti". Součástí programu byla rovněž distribuce a expozice materiálů o ČR a a účastníci akce měli možnost si poslechnout hudbu českých skladatelů F.A. Míči a A. Dvořáka v podání Kociánova kvarteta. Na závěr dne byli všichni pozváni na číší vína dávanou starostkou města Utrecht.

MZV ČR

obsah | svět - svet