Češi a Rakušané si opět zvykají na Evropu

Naproti majestátnímu Hofburgu, jednomu z turistických magnetů Vídně a sídlu rakouského prezidenta, se na budově banky vyjímá velký plakát s bílomodročervenou vlajkou, který zve na výstavu o České republice. Češi u svého jižního souseda, s kterým je pojí bohatá a dlouhá minulost, nejsou žádnou neznámou a konzervativní Rakousko se o ně logicky zajímá ještě více než dosud. Z nutnosti lépe poznat nového nájemníka v evropském domě, ze zvědavosti a také ve vlastním zájmu.

Již dlouhé týdny před naším vstupem do Evropské unie přinášela místní média rozsáhlé novinové přílohy, speciální televizní a rozhlasové pořady a seriály. Knižní pulty se zaplnily nejrůznějšími publikacemi, slovníky a mapami nových deseti zemí včetně Česka.

"Otevřel se nám nový, velkolepý společný prostor, politický, hospodářský, kulturní, který tady již jednou byl. Amy jej musíme znovuobjevit a využít jeho přednosti a možnosti," řekla MF DNES Benita Ferrerová-Waldnerová, rakouská ministryně zahraničí.

"Z rozšíření získá hlavně Rakousko. Do značné míry je opět spolu s těmi národy, které byly sdruženy pod vládou Habsburků v historicky jedinečném pilotním projektu," dodala šéfka diplomacie. Doufá, že středoevropské země se stanou jádrem unie a budou spolupracovat podobně jako státy Beneluxu či severské země.

Česko je třetím největším investorem v Rakousku. Rakousko je zase ve střední a jihovýchodní Evropě pátým největším investorem za Německem, USA, Nizozemskem a Francií. V nových členských zemích unie zastupuje podnikatele z alpské republiky zhruba jedenáct tisíc dceřiných společností. Jejich investice putují do telekomunikací, obchodu, dopravy turistiky a průmyslu.

Již po zhroucení socialistického východního bloku v roce 1989 patřilo Rakousko k vítězům nové éry do hospodářství připlulo čtrnáct miliard eur a vzniklo téměř šedesát tisíc nových pracovních míst. Podle studie prestižního institutu na výzkum trhu bude Rakousko profitovat také z rozšíření unie, které do roku 2010 přinese jeho obyvatelům téměř třicet tisíc nových pracovních míst.

Rakušané nikdy netvrdili, že samo sjednocení Evropy život všedních dnů ulehčí a že unie nestojí před řadou problémů. Měny obou států jsou zatím ještě různé, dlouhá léta budou existovat hraniční kontroly a překážky na pracovním trhu. To jenom stimuluje oba národy k tomu, aby k sobě hledaly cestu bez předsudků či strachu. "Abychom obstáli v nové konkurenci, musíme o sobě dát vědět, evropanizovat se, být progresivnější, ukázat, že jsme srovnatelní s ostatními státy. Pouze s Karlem IV. a folklorem si již nevystačíme," řekla MF DNES Nora Dolanská, ředitelka zastoupení CzechTourism, české centrály cestovního ruchu ve Vídni. K potenciální turistce patří podle Dolanské také ministryně zahraničí. "K rozšíření jsme připravili pět barevných minileporel o ČR, která se paní Ferrerové-Waldnerové nesmírně zalíbila. Jakmile prý bude mít více času, ráda pozná Čechy i jinak než jenom z brožur."

ZITA SENKOVÁ

obsah | svět - svet