Český den v Lublinu

Dne 3. března 2004 se v polském Lublinu uskutečnil tzv. Český den, který připravili zastupitelský úřad ČR a České centrum ve Varšavě, agentura CzechTourism, Polské rádio Lublin a další. Jednalo se svým rozsahem o ojedinělou akci, kterou Rádio Lublin organizuje přibližně jednou v měsíci a jejímž účelem je zevrubné představení kultury dané země.

Na hladkém průběhu celé akce měl významný podíl mezi jinými Český rozhlas Plzeň, který v průběhu posledních několika týdnů navázal s lublinským rádiem čilou spolupráci a především dodal k vysílání rozsáhlý materiál s průřezem současné české hudební scény. Celý den také probíhala v RL vědomostní soutěž o ČR, jejíž výherci získali kromě dílčích cen také hlavní cenu, sponzorovanou Českými aeroliniemi a agenturou CzechTourism - víkend v Praze pro dvě osoby.

Součástí dne bylo dále otevření výstavy českého humoru v prostorách Rádia Lublin a vystoupení folklorního souboru Valašský vojvoda. Hlavní body programu uvedl velvyslanec ČR v Polsku pan B. Kopecký. Nechyběla ani bohatá prezentace typické české kuchyně. Součástí akce bylo také setkání českých a polských podnikatelů, jehož se mezi jinými jako čestný host zúčastnil také lublinský vojvoda A. Kurowski.

Mediálně byla akce kromě celodenního vysílání rozhlasu (česká hudba, turistické a kulturní informace, podnikání v ČR atd.) pokryta také regionálním programem Polské televize, která natočila 15minutový rozhovor s velvyslancem ČR, který rovněž vystoupil v živém vysílání RL. 4. března 2004 také o akci obsáhle informoval regionální deník Lublinský kurýr.

Dle průběhu akce a dosavadních ohlasů lze říci, že Český den v Lublinu byl velmi zdařilý; bezpochyby výrazně přispěl k lepší informovanosti o ČR mezi občany lublinského vojvodství a byl také přínosem pro kontakty místních podniků s českou podnikatelskou sférou.

MZV ČR

obsah | svět - svet