Prezentace ČR v lázních Chianciano Terme

Ve dnech 13. - 18. července 2004 se ve významném italském lázeňském středisku Chianciano Terme (provincie Siena, kraj Toskánsko) uskutečnil Týden České republiky, jehož součástí byly kulturně společenské akce zaměřené na hlubší představení ČR jako nového člena EU. Připravený program se setkal s velkým ohlasem návštěvníků, především pacientů lázní, kteří měli možnost získat informace a turistické materiály o ČR, seznámit se s typickými výrobky, zhlédnout kulturní vystoupení, výstavy a filmy.

Koordinátory akce byly zastupitelský úřad ČR v Římě a honorární konzulka ČR ve Florencii G. D. Del Bianco, českými partnery pak města Karlovy Vary a Olomouc a Jihomoravský kraj. Hlavním pořadatelem akce bylo město Chianciano Terme.

Významný prvek celé akce tvořily výstavy. Zastupitelský úřad instaloval přímo v areálu lázeňské kolonády výstavy Krásy a tajemství ČR, Známá i neznámá místa České republiky a Kresby českých architektů na cestách v Itálii v letech 1820-1908. Všechny tři expozice se těšily živému zájmu návštěvníků, kteří ocenili rovněž pečlivě připravené katalogy v italštině. Ve Felliniho sále lázeňského parku byly také promítnuty filmy Kolja režiséra J. Svěráka a Otesánek režiséra J. Švankmajera. Rok české hudby pak připomněl koncert z děl L. Janáčka a A. Dvořáka v podání pianisty M. Fossiho a nadějného tenoristy L. de Lisiho. Komponovaný pořad, jenž byl připraven z iniciativy honorární konzulky ČR ve Florencii, byl doplněn četbou úryvků z dopisů a diáře F. Kafky, které přednesl M. Setti, a přes poměrnou diváckou náročnost se setkal s pozitivním ohlasem posluchačů. Koncert komorního souboru Základní umělecké školy A. Dvořáka v Karlových Varech upoutal především spontánním a bezchybným výkonem všech čtyř sólistek. Také úvodní koncerty Slováckého krúžku ze Svatobořic - Mistřína daly možnost návštěvníkům lázní vychutnat bohatství našeho folklóru. Nedílnou součástí akce bylo i představení české kuchyně. Typická jídla, nabízená lázeňským návštěvníkům v nejznámějším místním hotelu Grand, připravoval tým kuchařů z karlovarské sítě Premium Hotels.

Stánkové městečko v samém středu lázní poskytlo přístřeší nejen pro mistry umělecké výroby, kteří zde předváděli tradiční postupy a své produkty hned na místě prodávali, ale stalo se i centrem informací o ČR, neboť zde byly distribuovány materiály o Praze, Jihočeském kraji, Karlových Varech, Olomouci a dalších lokalitách. Jak ukázal stálý příliv zájemců, ČR je žádaným cílem zejména krátkodobých cest Italů. Praha sice zůstává stále na prvním místě, ale vzhledem k tomu, že ji již navštívilo překvapivě vysoké procento Italů, začíná se objevovat poptávka po dalších atraktivních místech v ČR.

Na okraj programu Týdne proběhlo pracovní setkání náměstkyně primátora Olomouce M. Hanákové se členem rady města Florencie E. Gianim. Setkání přispělo k prohloubení partnerských vztahů Florencie a Olomouce, přičemž další spolupráce by měla pokračovat návštěvou delegace Florencie v Olomouci a výměnnými pobyty studentů, zejména vysokých škol v obou městech.

Pracovní setkání náměstkyně primátora Karlových Varů M. Makkiehové s ředitelem APT Chianciano Terme S. Marruccim ukázalo soustředěný zájem italského partnera o navázání kontaktů s českým protějškem, neboť obě lázeňská města mají obdobné charakteristiky. Bylo dohodnuto, že Chianciano Terme se zúčastní příštího ročníku filmového festivalu krátkometrážních filmů se zaměřením na turismus, který se bude konat v říjnu 2004 v Karlových Varech, a při této příležitosti bude možno projednat další formu budoucí spolupráce.

MZV ČR

obsah | svět - svet