Soutěž v českém jazyce v Tokiu

Letošního 11. ročníku Soutěže v českém jazyce se 4. června 2005 na ZÚ Tokio zúčastnilo celkem 14 soutěžících.Kromě studentů se do soutěže zapojili i pracující, kteří se češtině učí na jazykových školách nebo kteří se s češtinou seznámili během předchozího pobytu v ČR.

Na soutěž se přišlo podívat dalších téměř padesát diváků, většinou spolužáků, rodinných příslušníků, ale i zástupců z česko-japonských společností nebo evropského odboru japonského ministerstva zahraničí.

Porota, složená ze zástupců ZÚ, profesorů a lektorů bohemistiky, mezi soutěžícími nakonec nejlépe ohodnotila výkon paní Hisami Suga (1. místo), pana Kóty Ageiwa (2. místo) a slečny Satoky Itó (3. místo). Zvláštní cena byla na základě hlasování publika udělena panu Katsuya Kitaharovi. ZÚ se snažil o to, aby byla soutěž pro studenty atraktivnější než v minulosti, což se dle ohlasů a vysokého počtu soutěžících skutečně podařilo.

Cíle bylo dosaženo především větším důrazem na ceny, které byly vybírány tak, aby byly přínosné z hlediska studia češtiny.

K obligátním propagačním publikacím o ČR, CD a výrobkům z českého skla byly letos přidány česko-japonské slovníky, DVD s českou filmovou tvorbou a další 2 hlavní ceny. Jednou z nich je příslib doporučení ZÚ k účasti na LŠSS v r. 2006 a dále dvousměrná letenka ČSA (destinace Praha), kterou poskytla firma Air System Inc.

MZV ČR

obsah | svět - svet