Česká velvyslankyně ve Švédsku: Češi sem za prací nejezdí

Marie Chatardová říká, že kdo neumí alespoň trochu švédsky či anglicky, tak jezdit ani nemusí, dobře placené zaměstnání nesežene. Švédsko je jednou ze tří zemí EU, které po květnovém rozšíření unie zcela otevřely svůj pracovní trh i pro nové členské státy včetně České republiky. Za prací do této skandinávské země však přesto Češi nejezdí. Proč? Na to odpovídá Marie Chatardová, naše velvyslankyně ve Stockholmu.

Ve Švédsku existovaly především v řadách vlády obavy, že zemi zaplaví po rozšíření Evropské unie hlavně Východoevropané. Jaké jsou první zkušenosti?

Zkušenost je ta, že se vůbec nic takového nestalo a podle všeho ani nestane. Od začátku května do konce července vzrostl počet uchazečů o dlouhodobý pobyt, a tedy i práci z nových členských zemí unie pouze o osm set žádostí. Mezi žadateli tradičně převažují Poláci, kteří zde hodně dělají na stavbách, a pak občané pobaltských republik.

Kolik se od května objevilo Čechů, kteří zde chtěli pracovat?

Jenom minimum. Odhaduji to na pouhé desítky, možná stovku. My samozřejmě nemáme úplný přehled, protože většina těch lidí nás nekontaktuje. Ale ani oficiální čísla nehovoří o žádném novém, větším zájmu ze strany Čechů o práci ve Švédsku.

Proč myslíte, že lidi od nás masově nevyhledávají práci v zemi, která jim tuto možnost nabízí?

Již v době, kdy se o tom vyjednávalo, jsem několikrát upozorňovala úřady i švédské politiky včetně premiéra, že neočekáváme, že by sem Češi za prací masově přijeli.

Jaký byl tedy důvod, že švédská vláda navrhla, ať se trh práce pro nové členské země neotevře, a nakonec to zvrátilo pouze hlasování v parlamentu?

Existovaly obavy, že velký příliv pracovníků by ve svém důsledku mohl ohrozit místní sociální systém, který je poměrně štědrý. Když totiž odpracujete určitou dobu, tak pak můžete v nezaměstnanosti pobírat dávky, jež jsou na naše poměry vysoké. Ale jak jsem již říkala, i sami Švédové včetně médií a politiků jsou dnes překvapeni, že nic takového se nakonec nestalo. Teď naopak považují všichni za dobré, že se na rozdíl od většiny bývalé evropské patnáctky podařilo prosadit volný pohyb pracovních sil pro všechny členské státy.

Vyvíjela jste jako velvyslankyně tlak na švédské politiky, aby existovala možnost pracovat bez omezení v této zemi?

V rámci svých kompetencí a možností jsem se o to snažila při úplně každé příležitosti. Dokonce jsme my společně s Polskem a Maďarskem vytvořili jakýsi neformální trojblok, který o to bojoval nejvíce ze všech. Nakonec to dopadlo ke spokojenosti všech stran.

Existuje ve Švédsku vůbec potřeba nových pracovníků?

Samozřejmě, že v některých profesích ano. Všude na světě se například hledají vysoce kvalifikovaní experti v oboru moderních technologií. Ale těch míst zde není zase tak mnoho. A třeba ve stavebnictví je to velmi podobné jako u nás, také zde pracuje hodně cizinců. Například občanů Polska a lidí z Pobaltí. Na druhou stranu sami Švédové přijímají většinu nabízených prací, takže ta potřeba není tak velká jako v jiných zemích. Dále je zde pracovní trh vcelku nasycený, o čemž svědčí i počet nezaměstnaných, který dosahuje přes pět procent. Nepřeberné množství nových míst zde tedy určitě není.

Je podmínkou získání práce znalost jazyka?

Pokud neumíte švédsky, tak je dobrá alespoň nějaká znalost angličtiny, protože bez ní se lépe placené místo hledá jenom velmi těžko. Spíše je to skoro nemožné. Samozřejmě pokud nechcete vykonávat méně placenou nekvalifikovanou práci. Ale znalost jazyka, jak se o tom měli možnost přesvědčit i uchazeči z nových členských zemí například v Irsku či Velké Británii, je velmi důležitá.

Kolik Čechů dnes vlastně ve Švédsku žije a v jakých oborech nejvíce pracují?

Je jich zde kolem sedmi tisíc, ale v tomto čísle se schovávají jak Češi, tak Slováci, protože většina z těchto lidí přišla za bývalého Československa. Jsou zde dlouhodobě velmi váženou emigrací a v našem případě to není žádná fráze. Vždyť sem přijelo mnoho lékařů, inženýrů či učitelů a profesorů. Až na málo výjimek tito lidé ve Švédsku uspěli a je na ně stále slyšet chválu. To je věc, která není všude obvyklá a je to výhoda, jež nám pomáhá v práci.

"Již v době, kdy se o tom vyjednávalo, jsem několikrát upozorňovala úřady i švédské politiky včetně samého premiéra, že neočekáváme, že by sem Češi za prací masově přijeli."

VILIAM BUCHERT

obsah | svět - svet