České pivo se může stát chráněným pojmem

Evropská komise (EK) bude rozhodovat o tom, zda se pojem České pivo stane celoevropsky chráněným označením původu. Pokud by se tak stalo, pivovary na území Čech a Moravy by díky tomu mohly získat značný exportní potenciál.

Posledního října potravinářským firmám v EU vypršela lhůta pro podání žádosti o zeměpisné označení původu k Evropské komisi. Český svaz pivovarů a sladoven, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, společnost Pivo Praha, zabývající se poradenstvím v technologii výroby piva, a společnost Pivovary moravskoslezské, která sdružuje pivovary Zubr, Holba a Litovel, společně podaly žádost o uznání zeměpisného označení České pivo.

"Žádost jsme podali prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví již v polovině září, nyní můžeme očekávat připomínky ze strany Evropské komise," řekl František Krakeš, místopředseda svazu pivovarů a sladoven. "Protože jde o zdlouhavý proces, neočekávám rozhodnutí dříve než během jednoho roku."

Studie Canadean: jde o ojedinělý fenomén

Ochrana označení původu a zeměpisného označení výrobku - v daném případě českého piva - byla a je dlouhodobou procedurou vyžadující splnění všech formálních, organizačních a legislativních předpokladů. Podání přihlášky v Bruselu muselo předcházet vytvoření nezbytných podmínek pro národní legislativní ochranu Českého piva.

Předkladatelé jsou přesvědčeni, že chráněné označení původu České pivo může uvolnit značný exportní potenciál pivovarů působících na území Čech a Moravy. "Britská společnost Canadean ve své výzkumné zprávě konstatovala, že české pivo je na trhu ojedinělý, nezastupitelný fenomén s předpokladem vysokého nárůstu exportu," uvedl Krakeš.

Jeho slova dokumentuje nedávná historie: objem vývozu piva z Česka v loňském roce dosáhl 2,13 miliónu hektolitrů a proti předcházejícímu roku stoupl o 7,8 procenta. Podíl tuzemské produkce loni stoupl proti roku 2002 o 1,33 procenta. "Studie firmy Canadean předpovídá, že by se vývoz mohl do roku 2008 zvýšit až o 570 tisíc hektolitrů na 2,7 miliónu hektolitrů," doplnil Krakeš.

Vlastnosti piva jsou přesně dány

České pivo, jež by mělo nárok na ochranu tímto označením, by muselo být vyrobeno výhradně na území Čech a Moravy. Toto území je v návrhu vymezeno geografickým územím, takže ani případnou územní integrací v rámci Evropské unie by ochrana českého piva nezanikla. Piva tuzemských pivovarů, avšak vyráběná v licenci mimo vymezené území, by nesměla označení České pivo používat.

"V žádosti podané Evropské komisi jsou přesně definovány jedinečné chemické i chuťové, čili organoleptické vlastnosti českého piva. Kromě výrazné chuti po sladu českého typu a plnosti chuti, která je dána rozdílem mezi zdánlivým a skutečným prokvašením, zde hrají roli také i jedinečné místní podmínky, jako jsou například kvalita vody, tradice a technologie výroby, znalosti sládků a další," vysvětlil Krakeš.

Moravské pivovary pod označení České pivo přirozeně také patří. Podle Krakeše, jenž je i generálním ředitelem a předsedou představenstva pivovarské společnosti Starobrno, jsou historickou součástí české pivovarnické školy.

JAN HOLÝ, PRÁVO

obsah | svět - svet