Ve švédském Malmö vyrostl český "ekologický dům"

Švédský ministr životního prostředí Kjell Larsson ve středu 15. srpna 2001 slavnostně otevřel výstavu Evropská vesnice, která byla součástí největšího současného evropského stavebního veletrhu s názvem Bydlení 2001 resp. jeho části Město zítřka.

Jednotlivé evropské země na této výstavě představují své tradice, architekturu, stavební materiály, technologie a realizují zde své představy o rodinném bydlení budoucnosti. Široce pojatá prezentace téměř šedesáti různých typů domů s pěti sty byty proběhla v jihošvédském Malmö od 17. května do 16. září. Hlavním cílem bylo vyvolat seriózní debatu na téma možností bydlení v blízké i vzdálenější budoucnosti, čemuž odpovídalo i ústřední téma akce - trvale udržitelný rozvoj. Důraz byl kladen nejen na kvalitu stavebních materiálů a jednotlivých budov či bytů, ale také na architektonické řešení celého městského komplexu s využitím lokálních obnovitelných zdrojů energie - větrné, sluneční, geotermální a mořské. Tomuto cíli napomohlo atraktivní prostředí Západního přístavu s výhledem na Öresundský průliv a nově postavený most do Dánska.

V rámci mezinárodního projektu Evropské vesnice byly osloveny členské a kandidátské země Evropské unie se zcela konkrétním úkolem: postavit na zadaných parcelách řadové rodinné domy pro jednu rodinu, typické pro zemi původu, ale současně adaptovatelné nejen na místní klimatické podmínky, ale i na švédské a evropské předpisy. Česká republika byla v Evropské vesnici zastoupena třípodlažní vilou, kterou vyprojektovala a postavila firma PSJ Invest. Architektem Českého domu je proděkan Technické univerzity v Liberci prof. ing. arch. Jiří Suchomel. Základní filozofie stavby spočívá v jednoduchém dispozičně-provozním schématu a snaze po maximálním propojení vnitřních prostor s vnějším prostředím. Toto uspořádání navozuje atmosféru transparentního domu. V přízemí se nachází kromě vstupní části a technického zázemí velký obytný prostor s kuchyňským koutem, který je propojen prosklenou stěnou s terasou. V dalších dvou podlažích jsou umístěny tři ložnice a pracovna. Jednotlivá podlaží jsou propojena lehce a vzdušně působícím ocelovým točitým schodištěm.

Také poloha domu v Evropské vesnici je unikátní. Jako jediný si po dostavění všech budov v okolí zachovává možnost výhledu na moře z okna západní ložnice v nejvyšším podlaží. Vnitřní prostory domu jsou navrženy tak, aby poskytly obyvatelům domu na jedné straně potřebné soukromí, na druhé straně umožnily společný rodinný život. "Český přínos do evropské diskuse o současném bydlení, kterou Evropská vesnice jistě vyvolá, je v tradici kultivovaného architektonického designu a celkové vlídnosti domu, reagujícího na specifické podmínky místa," zdůraznil architekt Jiří Suchomel.

Interiér budovy je v souladu s jeho architekturou vyzdoben uměleckými díly předních českých výtvarníků Tomáše Císařovského, Stanislava Diviše a Karla Nepraše. Na realizaci ukázek moderního českého výtvarného umění v Českém domě se podílela Galerie MXM a České centrum Stockholm.

Je potěšitelné, že výstavba Českého domu byla ukončena již k datu zahájení veletrhu a následující týdny probíhaly pouze vnitřní stavební úpravy, takže objekt mohl být v polovině července otevřen pro veřejnost. To se kromě České republiky podařilo pouze Norsku a domácímu Švédsku. Vedle těchto států svůj dům v Ma1mö také například i Litva, Dánsko, Polsko, Lotyšsko, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko a Německo. Český dům se snaží nejen v maximální míře splnit požadavky pořadatelů - dosažitelné za daných finančních podmínek - ale svým architektonickým řešením nabídnout i prostorový a estetický komfort, odpovídající počátku 21. století. Je pravděpodobné, že po skončení výstavy bude objekt prodán - zájemců je dost. Rodinný dům za 22 milionů

Dům je postaven ve standardu nízkoenergetické budovy z lehkých konstrukcí s vysokou tepelně izolační schopností, kombinujících převážně výrobky ze dřeva, oceli, minerálních vláken, sádry a dalších, snadno recyklovatelných materiálů.

"Celkové náklady na stavbu domu činily přibližně 22 milionů korun. Pokud by si však chtěl nějaký zájemce postavit obdobný dům v Česku, výsledná suma by byla výrazně nižší. Uvedené náklady na stavbu totiž obsahují i částku za marketing (300 tisíc Kč), poplatek realitnímu agentovi za prodej (250 tisíc Kč), speciální náklady spojené se stavbou v zahraničí (4 mil. Kč), založení na železobetonových pilotech, které je nutné kvůli sousedství moře (1,5 mil. Kč) a v neposlední řadě velmi drahý pozemek v hodnotě 3 mil. Kč. DPH pak ve švédských poměrech činila 3 mil. 600 tisíc korun," uvedl ing. Martin Jaroš, předseda představenstva společnosti PSJ Invest.

ZDENĚK LYČKA, SEVERSKÉ LISTY

obsah | svět - svet