Setkání Česko-venezuelské asociace

Začátkem září na Velvyslanectví ČR v Caracasu sešli k pravidelnému měsíčnímu setkání krajané žijící ve Venezuele. Předseda Česko venezuelské asociace Vladimir Sykora v úvodu seznámil přítomné se situací v České republice po přestálých podvodních. Uvedl, že vláda přijala opatření k zajištění náprav škod a to i formou zvláštní daně. Rovněž se zmínil finanční pomoci krajanské obce postiženým povodněmi ve výši několika tisíc dolarů, která bude odeslána na vládní konto. V. Sykora vyzval krajany, aby se pokusili podle svého uvážení přispět na některé z mnoha kont humanitární pomoci, ať už vládních, či nevládních, která jsou k těmto účelům zřízena.

V. Sykora se dále zmínil se o možnosti voleb do Senátu pro občany, kteří se v nejbližší době chystají navštívit Českou republiku, a vyzval ty, kteří projeví zájem, aby co nejdříve kontaktovali ZÚ Caracas pro podrobnější informace. Další důležitou informací byl plán kulturních akcích, které se chystají v nejbližší době. V. Sykora pozval všechny zájemce na koncert Talichova kvarteta, který se uskuteční v kulturním centru CorpBanky dne 24. 9. 2002. Talichovo kvarteto dále vystoupí v Colonia Tovar.

Další významnou kulturní událostí, na které bude participovat Česko-venezuelská asociace, je společná výstava venezuelských umělců a výtvarníků Olomoucka, která se uskuteční ve spolupráci Fundación Ars Cronica a Velvyslanectví ČR v Caracasu v galerii Díaz Mancini v La Castellana (Caracas). Ke spolupráci byl přizván i krajan Milan Kříž, který vystaví některá svá sochařská díla z posledního období. Důležitou událostí v aktivitě Česko-venezuelské asociace je návštěva profesora Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ivo Bartečka, který se významnou měrou zasloužil o fungování Asociace. Profesor Barteček přijel do Venezuely dne 20. 9. 2002.

Paní Táňa Ženteková přiblížila sociální aktivity Česko-venezuelské asociace. Zástupci Asociace navštíví v tomto týdnu jednoho ze dvou krajanů, kterým asociace zprostředkovala umístění do sociálního ústavu pro přestárlé. Pan Miroslav Mertlik se dožívá o víkendu 80 let a proto Asociace připravila ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Caracasu drobné dárky a uspořádá mu drobnou oslavu dožitých kulatin. Součástí programu schůzky Asociace byla i prezentace firmy VAS Venezuela S.A., která v nedávné době započala do Venezuely dovážet vozy Škoda. Zástupce firmy Eddy Carrasco, který mimo jiné má rovněž české předky, představil nabídku firmy a přislíbil, že firma je ochotná v rámci dobrých vztahů s krajanskou komunitou poskytnout významné slevy na zakoupené automobily pro krajanskou komunitu.

V rámci schůzky byl distribuován Bulletin "VENECHECO" Česko-venezuelské asociace v Caracasu.

MZV ČR

obsah | svět - svet