80 let Československého národního domu v Sofii

24. září 2005 si členové Československého klubu TGM v Sofii připomněli významné výročí: před 80 lety zde byl díky dlouholetému úsilí krajanů otevřen Československý národní dům. Splnil se tak sen Čechů a Slováků, žijících v Bulharsku.

V Československém domě fungovala česká škola, hrálo se zde divadlo, recitovalo se, zpívalo a tančilo a to až do roku 1954. Budova klubu je v Sofii uznávanou architektonickou památkou. Patří k ní oblíbená česká restaurace, jejíž návštěvníci mohou vychutnat nezaměnitelnou atmosféru české pohostinnosti.

Vlastníkem národního domu je spolek Československý klub TGM. Dnes má přes 200 členů. Vedle Sofie má pobočky v Plovdivu a ve Varně. Za dlouhodobou činnost a za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí byla klubu v roce 2004 udělena Cena Gratias agit. Dlouholetým předsedou spolku, neúnavným organizátorem a nestorem krajanského hnutí v Bulharsku je pan Miroslav Přibyl.

Národní dům slaví 80. výročí v novém lesku, neboť od roku 2003 probíhala jeho rekonstrukce a modernizace.Oprava této významné krajanské budovy byla na počátku nového tisíciletí zařazena do programu údržby a oprav krajanských škol a kulturních zařízení, který je v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR. V rámci tohoto programu přispěla Česká republika v období 2003-2005 na opravu domu částkou 3,5 milionu Kč.

OKKV MZV

obsah | svět - svet